استخدام یک شرکت حوزه بهره برداری و تعمیرات نیروگاه (تمدید مهلت ثبت نام) در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در حوزه بهره برداری و تعمیرات نیروگاه جهت تامین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان استخدام بومی شهرستان های اعلام شده، طی آزمون کتبی و مصاحبه حضوری به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید:

ویژ داوطلبین استانهای تهران و البرز (داوطلبین بومی ﺷـــﻬﺮﺳـــﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮج، ﭘﺮﻧﺪ، اﺳﻼم ﺷﻬﺮ، رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ و ﺷﻬﺮﯾﺎر در اولویت استخدام میباشند)

شرایط عمومی:

۱ .تابعیت ایران و متدین به یکی از ادیان رســـمی کشور.
۲ .انجام خدمت سـربازی یا داشـتن معافیتهای قانونی دایم.
۳ .برخورداری از تندرسـتی و توانایی لازم متناسـب با وظایف
۴ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۵ .دارا بودن شرایط احراز شغل
۶ .عدم اعتیاد به مواد مخدر
۷ .عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد خدمتی

شرایط اختصاصی:

۱ .داشتن حداکثر شرایط سنی به شرح زیر:
– متولدین ۰۱/۰۱/ ۱۳۷۴ به بعد در مقطع کاردانی
۲ .داشـتن مدرک تحصـیلی مناسـب با رشـته شـغلی مورد نظر در جدول
۳ .فقط داوطلبین بومی شـــهرســـتانهای کرج، پرند، اسلام شهر، رباط کریم و شهریار مجاز به شرکت در این آزمون می باشند.
– افرادی که دارای ویژگی زیر باشـــند، داوطلب بومی شهرهای مذکور تلقی می گردند.
– در شــناســنامه، شــهرســتان محل تولد داوطلب یا همسر و یا پدر با شهرهای مورد تقاضا یکی باشد.
– در ۳ سال اخیر (بصورت پیوسته) در شهر های مورد تقاضا سکونت داشته باشد. ( با ارائه سند مالکیت یا اجارهنامه معتبر و سایر مدارک معتبری که مورد تایید شرکت باشد)
– تبصــره ۱ (مبنای شــهرســتان برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقســیمات کشــوری اعلام شــده توســط وزارت کشور می باشد. – تبصره ۲ (در شرایط مساوی پس از آزمون کتبی، اولویت جذب با داوطلبان بومی نزدیک محل خدمت می باشد.
۴ .برای پذیرفته شـــدگان نهایی، شـــرکت در طول خدمت هیچگونه تعهدی جهت ا سکان و ایاب و ذهاب به محل خدمت(حومه شهر تهران) ندارد.
۵ .با توجه به اینکه نفرات منتخب بایســـتی در حوالی محل کارگاه ســاکن شــوند، اولویت بر حســب نزدیکی محل ســـکونت فعلی داوطلبان به محل خدمت خواهد بود.
۶ .چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده از سوی فرد مسجل گردد، از ادامه همکاری فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.

رشته های شغلی :

۱ تکنسین الکتریک و ابزار دقیق کاردانی برق (گرایش الکترونیک و ابزار دقیق) ۱۲ نفر مرد
۲ تکنسین مکانیک کاردانی مکانیک (کلیه گرایش ها) ۱۱ نفر مرد
۳ تکنسین شیمی کاردانی شیمی (گرایش صنایع شیمیایی) ۴نفر مرد
جمع کل ۲۷ نفر

مدارک مورد نیاز:

۱ .فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا)
۲ .دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)
۳ .تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
۴ .تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پ شت و رو)
۵ .تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل حتما در آن قید شده باشد.
برای ارسال مدارک مورد نیاز الزاما از پاکتهای پستی استاندارد ۱۷×۲۵ استفاده شود.

سایر نکات :

۱ .زمــان و محـل برگزاری آزمون از طریق آدرس الکترونیکی زیر به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۲ .داوطلبان واجد شــرایط می بایســت مدارک لازم را حداکثر تا پایان و قت اداری روز پنجشــنبه مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۱۳۹۸ با پســت ســفارشــی به آدرس تهران صـــنــدوق پســـتی ۱۷۱۹-۱۶۷۶۵ و کـد پســـتی ۱۶۵۸۹-۵۳۵۷۱ پردیس فنی و مهندســـی شـــه ید عباسپور، مرکز آموزش های تخصصی شهید عباسپور، واحد آزمون (آزمون جذب نیروگاه) ارسال نمایند.
۳ .مدارک ار سالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی شـــود. به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴ .داوطلبان می توانند جهت آگاهی از زمان و مکان آزمون، دروس امتحان و ک سب اطلاعات بی شتر به وب ســـایت مرکز آموزش های تخصـــصـــی شهید عباسپور استخدامی مراجعه نمایند.

جهت دانلود کاربرگ آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

تاریخ انقضا :۱۳۹۸/۷/۳۰

درباره‌ی محمدعلی میرمحمدی

Check Also

استخدام شرکت لوازم خانگی عالی نسب در استان تهران

شرکت لوازم خانگی عالی نسب جهت تکمیل بخشR&D خود در استان‌ تهران از افراد واجد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *