خانه / استخدام های ویژه / استخدام قراردادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از طریق پیمانکاری تامین نیرو

استخدام قراردادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از طریق پیمانکاری تامین نیرو

شــرکت فــولاد کاوه جنــوب کیــش جهــت تکمیــل نیــروی انســانی خــود در بندرعبــاس از
فـارغ التحصیـان بـا شـرایط ذیـل و از طریـق آزمـون، مصاحبـه فنـی و گزینـش، طـب صنعتـی
و آزمـون توانایـی جسـمانی، بـه صـورت قـرارداد مـدت موقـت طبـق ضوابـط قانـون کار و تأمیـن
اجتماعـی مناطـق ویـژه اقتصـادی، صنعتـی از طریـق تامیـن نیـرو دعـوت بـه همـکاری می نمایـد.

تاریخ‌های مهم :

 ۱. شروع ثبت‌ نام : از روز شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان روز ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸
 ۲. ویرایش اطلاعات : همزمان با شروع ثبت‌نام تا پایان روز ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸
 ۳. دریافت کارت ورود به جلسه : از روز ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸
 ۴٫ برگزاری آزمون : صبح روز جمعه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ 
https://hrtc.ir

درباره ی محمدعلی میرمحمدی

همچنین ببینید

جذب نیرو در شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکت پویانوین سبز در نظر دارد به منظور تأمین خدمات مورد نیاز خود در خطوط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *