استخدام قراردادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از طریق پیمانکاری تامین نیرو

شــرکت فــولاد کاوه جنــوب کیــش جهــت تکمیــل نیــروی انســانی خــود در بندرعبــاس از
فـارغ التحصیـان بـا شـرایط ذیـل و از طریـق آزمـون، مصاحبـه فنـی و گزینـش، طـب صنعتـی
و آزمـون توانایـی جسـمانی، بـه صـورت قـرارداد مـدت موقـت طبـق ضوابـط قانـون کار و تأمیـن
اجتماعـی مناطـق ویـژه اقتصـادی، صنعتـی از طریـق تامیـن نیـرو دعـوت بـه همـکاری می نمایـد.

تاریخ‌های مهم :

 ۱. شروع ثبت‌ نام : از روز شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان روز ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸
 ۲. ویرایش اطلاعات : همزمان با شروع ثبت‌نام تا پایان روز ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸
 ۳. دریافت کارت ورود به جلسه : از روز ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸
 ۴٫ برگزاری آزمون : صبح روز جمعه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ 
https://hrtc.ir

درباره‌ی محمدعلی میرمحمدی

Check Also

استخدام ۱۶ردیف شغلی شرکت مهندسی پزشکی نوین در استان های تهران و اصفهان

شرکت مهندسی پزشکی نوین جهت تکمیل بخشی از سرمایه انسانی مورد نظر خود در استان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *