استخدام مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب

مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب افتخار دارد در راستای انجام ساختارمند و بهینه امورات و وقایع حسابداری و حسابرسی خود از کارشناسان بر جسته و مجرب و متخصص منطقه در راستای پیشبرد اهداف متعالی کاری و تولیدی خود دعوت به همکاری می نماید . تا از این طریق بتواند تعریف ، شناخت ، و اجرای درستی از وقایع مالی و اقتصادی و مالی در روابط و فعالیتهای داخلی و برون سازمانی خود حاصل نماید.

شرایط لازم برای استخدام؛

۱ـ داشتن سلامت جسمی و روانی بنابه تائید پزشک متخصص مجتمع

۲ـ داشتن مدرک کارشناسی ارشد ، حسابداری ـ حسابرسی از دانشگاههای معتبر و بر جسته کشور

۳ـ داشتن حداقل ۳ سال سابقه مفید و موثر به استناد ارائه سوابق کاری

۴ـ آشنایی یا تسلط بر مباحث مدیریت خرد و کلان ، نظیر :

چشم انداز، ماموریت، اهداف استراتژیک، اهداف سطوح دیگر، سیاستها و روشها، سیستمهای ارزیابی عملکرد، مدیریت زنجیره ارزش، مزیتهای رقابتی و رقابت جهانی در محیطهای صنعتی گوناگون، فرآیند های منابع انسانی، تکنیکهای مدلسازی تحقیق در عملیات و تحلیل و تصمیمات، مدلهای پیش بینی و دیگر تکنیکهای بهینه سازی و راه حلهای مسائل و مشکلات، عارضه یابی سازمانی، مدیریت تولید، مدیریت رفتار سازمانی، چرخه عمر شرکتها و تبعات آن،BPM یا مدلسازی فرآیند های تجاری ، برنامه ریزی خطی.

۵ـ آشنایی یا تسلط بر مهارتهای ارتباطی ، نظیر :

مهارتهای گفتاری ، شنیداری ، نوشتاری ، نحوه واکنش به انتقادات و انعطاف پذیری ضمن اقتدار، توان متقاعد کردن، کرداد و رفتار مناسب جمعی، چانه زنی و مذاکره، اهمیت دادن به خواسته های دیگران، جذب سریع اعتماد مخاطب، جذب حمایت از مواضع خود و …. ، شناخت فرانید ها، روشها و اصول ارتباطات، توضیح اثر کامپیوتر بر ارتباطات، زبان انگلیسی.

۶ـ آشنایی یا تسلط بر مباحث فناوری اطلاعات ، نظیر :

امنیت سایبری، یکپارچگی سیستمها، کنترلهای کامپیوتری (عمومی و کاربردی و اجزای آنها) شبکه ، سیستمهای عامل ، سخت افزار و نرم افزار و سایر اجزای سیستمی ، خودکار سازی فعالیها و عملیات ، نظام راهبری IT ، ریسکها ی اصلی حوزه و چگونگی مدیریت آنها، ابزار ها و تکنیکهای حسابرسی کامپیوتری ، متدولوژی توسعه سیستمها به ویژه سیستمهای اطلاعاتی ، آشنایی با ایستگاه های کاری ، پایگاه های داده ای ، حوزه های بکارگیری IT در عملیات ERP و نر افزار های آن ، کامپیوترهای بزرگ ، زیر ساختارهای Web

۷ـ آشنایی یا تسلط بر مباحث حسابرسی مستقل و حسابرسی دولتی حسابرسی صنعتی ، نظیر :

استانداردهای حسابرسی مستقل، استاندار های حسابرسی دولتی، اهداف و راهکارها، حسابرسی عملکرد، ابعاد حقوقی حسابداری نظیر امور کارشناسی دادگاهی، کارشناسی غیر دادگاهی ، نامه مدیریت ، ارزیابی کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس درباره آن، الزامات سازمان بورس در این رابطه ، کشف تقلب و تکنیکهای آن، روشهای بررسی تحلیلی، محک زنی و مقایسه و هماهنگی و حسابرسان مسقل و سایر ناظران برون سازمانی.

۸ ـ آشنایی یا تسلط بر حسابرسی داخلی و استاندارد های آن و رعایت مفاد استاندارد های ، نظیر :

استاندارد های اخلاقی و آیین رفتار حرفه ای(نظیر درستکاری، بیطرفی ، استقلال ، راز داری ، و سایر موازین اخلاقی)، استاندارد های اجرایی نظیر برنامه ریزی، اجرا، گزارشگری، پیگیری نتایج و پایش عملکرد واحد حسابرسی داخلی، وظایف اصلی یک حسابرس داخلی مانند کسب شناخت از اجزای کنترلهای داخلی مستند سازی شناخت اجزای کنترلای داخلی، روشهای متداول حسابرسی، آزمون رعایت عملی کنترلهای طراحی شده و مورد اجرا، شناخت سیستم های حسابداری و کنترلی مورد استفاده ، کسب شناخت از ارزیابی توانایی های نیروی انسانی مشغول به کار در حوزه های مختلف از جمله حسابداری و مالی ، ارزیابی کفایت کنترلها به لحاظ مقاصد مدیریتی، استخراج نارسائیهای کنترلی مشاهده شده و گزارش آن، پیشنهاد کنترلهای داخلی کلیدی ، پیشنهاد بهبود کنترل های داخلی موجود ، ارزیابی سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی ، تدوین چک لیستهای مرتبط به منظور ارزیابی جامع و سریع کنترلهای داخلی برقرار شده ، تدوین برنامه جامع آموزشی برای کارکنان ذیربط ، نظارت بر استقرار کنترلهای داخلی و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی ، رعایت مراقبت های حرفه ای ، آموزش حرفه ای مستمر ، کنترل کیفیت .

۹ـ آشنایی یا تسلط بر مباحث چارچوب های کنترل داخلی و مدیریت ریسک و نظام راهبری، نظیر :
COBIT,ERM.CoCo.CoSo انواع ریسک ، ارزیابی و بار گیری تکنیکهای مدیریت ریسک ، اولویت بندی ریسکها، کار کشتگی در بکار گیری چارچوب های ریسک ، اصول نظام راهبری شرکت ، انواع ساختار های سازمانی و آثار آن بر ریسک و کنترلهای داخلی ، انواع فعالیت ها در چرخه های تجاری گوناگون .

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟
سوالات رایج در آزمون های استخدامی
۱۰ـ آشنایی یا تسلط بر قوانین و مقررات و سایر الزامات مرتبط ، نظیر :

قانون تجارت ، قانون کار ، قانون تامی اجتماعی ، قوانین سایبری ، قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قوانین مدنی و حقوقی مرتبط ، قانون محاسبات عمومی ، قانون برگزاری مناقصات ، قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد .

۱۱ـ آشنایی یا تسلط بر مباحث حسابداری(مالی ، مدیریت و صنعتی و مدیریت مالی ) ، نظیر :

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، محاسبه انواع نسبتهای مالی نظیر بازده ، سود هر سهم ، نسبت قیمت به سود ، نسبت پوشش بدهیها ، تعاملات بین این نسبتها ، مفاهیم و اصول حسابداری مالی ، حسابداری میانه ، حسابداری پیشرفته ، استاندارد های حسابداری و حسابداری دولتی، مدیریت هزینه ، مفاهیم و سیستمهای هزینه یابی (مانند هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای و ترکیب آنها ، هزینه یابی جذبی ، هزینه یابی متغیر ، هزینه یابی کامل ، هزینه یابی نهایی و هزنیه یابی بر مبنای فعالیت ، بودجه بندی عملیاتی ، هزینه های انتقالی و هزینه های مربوط و تجزیه و تحلیل آنها ، تکنیک ارزیابی متوازن ، تجزیه و تحلیل آنها ، تکنیک ارزیابی متوازن ، تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم ـ سود و نقطه سر به سر، هزینه های واقعی و استاندارد و مغایرتها، حسابداری سنجش مسئولیت، تبادل الکترونیکی داده ها، بازرگانی و تجارت الکترونیک ، محاسبه و مفهوم هزینه سرمایه، ابزار های تامین مالی و حسابداری آن، مدلهای ارزشیابی موجودی کالا و سایر دارائیها، ارزشیابی شرکت و سهام ، بودجه بندی سرمایه ای، ارزش زمانی پول ، مدیریت موجودی کالا و سیر اقلام سرمایه در گردش ، بودجه جامع.

۱۲ ـ آشنایی یا تسلط بر مهارتهای تحلیلی قوای فکری ، نظیر :

تکنیکهای داده کاوی ، مدلهای ارزشیابی و ارزشابی ، آمار و نمونه گیری و کاربرد نرم افزار های آماری مانند Eviews,spss و ….. ، تحلیل گری مناسب داده ها و اطلاعات ، بکار گیری ابزار هایی نظیر فلوچارت ها ، اکسل و …. در تحلیل ها .

۱۳ـ آشنایی یا تسلط بر مباحث اقتصاد خرد و کلان ، نظیر:
اوضاع و احوال اقتصاد کلان، محیط اقتصادی فعالیت، بازار های پول، سرمایه و کار و مفاهیم و نظریه های مرتبط، سیاستهای دولت، درآمد ملی، اشتغال، سرمایه گذاری، نرخهای بهره، عرضه پول، تورم ، نرخ ارز، عوامل تولید، نقش مصرف کننده، تقسیم کار، معادلاتی نظیر لاگرانژ.

۱۴ـ آشنایی یا تسلط بر مباحث چارچوب های کیفی فنظیر :

استاندارد هایISO شش سیگما EFQM,TQM.(six sigma) و ………

۱۵ـ در نظر گرفتن وسابق کاری مرتبط، نظیر :

حسابداری و مدیری مالی و نظایر آن، حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی ، کارشناسی رسمی دادگستری ، ارزیابی طرحهای اقتصادی ، حسابرسی داخلی و بازرسی داخلی ، و …. ، گزارشهای حرفه ای صادر شده و مدارک حرفه ای اخذ شده و کتب و مقالات و سخنرانی ها و …. ، دستور العمل های طراحی شده و مورد استفاده در حسابرسی داخلی و چک لیستها و بر نامه های رسیدگی مرتبط ، متدولوژی انجام کار و مستند سازی آن ساختار و تشکیلات واحد حسابرسی داخلی تحت امر و شرح وظایف مختلف سازمانی آن و تعداد پرسنل تحت امر ، چگونگی استخدام حسابرس داخلی و ضوابط آن و ابزار های مصاحبه و …… ، ملاکهای ارزیابی کارکنان حسابرسی داخلی و فرمهای آن ، تنوع خدمات ( خدمات اطمینان بخشی و خدمات مشورتی ) ، چگونگی برون سپاری فعالیتها و آثار و پیامد های آن بر حسابرس داخلی یا برون سپاری فعالیتهای حسابرسی داخلی ( ریسکها و فرصتهای مرتبط )

اطلاعیه دعوت به همکاری کارشناس ارشد فنی

مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب افتخار دارد از کارشناسان بر جسته و مجرب و متخصص منطقه در راستای پیشبرد اهداف متعالی کاری و تولیدی خود دعوت به همکاری می نماید .

شرایط لازم برای استخدام؛

۱ـ داشتن سلامت جسمی و روانی بنابه تائید پزشک متخصص مجتمع

۳ـ داشتن حداقل ۳ سال سابقه مفید و موثر به استناد ارائه سوابق کاری

۴ـ توانایی تنظیم برنامه زمانبندی اجرای پروژه

۵ـ آشنایی کامل با ماشین آلات، ابزار و تجهیزات مستقر و مورد استفاده در حیطه مسئولیت، طرق صحیح استفاده، تنظیم، راه اندازی آن

۶ـ توانائی ارائه راه حل ها، اتخاذ تدابیر و تصمیمات مقتضی در مواقع ضروری در جهت نیل به اهداف تعیین شده، افزایش راندمان کار و کاهش ضایعات و تقلیل هزینه ها

۷ـ توانائی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن، و ارائه راه حل های مناسب و کارشناسی در جهت تحقق بهینه اهداف سازمانی .

۸ـ آشنایی کامل به یکی از زبانهای رایج خارجی مخصوصاً زبان انگلیسی

۹ـ توانائی انجام بررسیهای فنی ، تجزیه و تحلیل مسائل و طرحهای مختلف

۱۰ـ توانائی بهبود نظام و روشهای موجود و مورد عمل و ترک و اصلاح آن در صورت لزوم و همچنین ابداع روشهای تازه با توجه به موقعیت های مناسب

۱۱ـ آشنایی کامل به استانداردهای مواد،محصولات وابزارآلات مورد مصرف در حوزه مسئولیت های محوله

۱۲ـ تسلط به طراحی سیستمها و روشهای ساخت محصولات

۱۳ـ تسلط کامل در کنترل پیشرفت پروژه ها و ارائه روشهای مناسب برای رفع مشکلات

۱۴ـ آشنایی کامل بااصول مدیریت و برنامه ریزی و توانایی برنامه ریزی وکنترل پیشرفت برنامه ها

۱۵ـ توانائی در اجرای سیستمها و روشهای پیشگیری، تعمیر و نگهداری

۱۶ـ دارا بودن مهارتهای لازم در زمینه شناسائی مکانیزم ماشین آلات و استفاده از جداول محاسباتی و استاندارد های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات

۱۷ـ شناخت از طرحهای تعمیراتی ، نوسازی

ضمناً روزمه کاری خود را به ایمیل مجتمع: Zafar.bonab@yahoo.com ارسال نمایید.

درباره‌ی محمدعلی میرمحمدی

Check Also

استخدام مجتمع پل گیلان

مجتمع پل گیلان جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد واجد شرایط زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *