آگهی استخدام شهرداری های استان لرستان

استانداری لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های تازه تاسیس هفت چشمه دلفان و شول آباد الیگودرز از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲۱۸۸۱۴ مورخ۹۲/۱۱/۱۴ معاون محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور و مجوز استخدامی شماره ۱۰۹۸۴ مورخ ۹۳/۳/۲۵ سازمان شهرداری های کشور تعداد ۱۴نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید .

 

نام دستگاه اجرایی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
شهرداری هفت چشمه دلفان کارشناس تحلیلگر سیستم دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)و مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع(کلیه گرایش ها) * * ۱نفر هفت چشمه
کارشناس امور اداری دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها) بجز گرایش مدیریت ورزش، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)،اقتصاد(کلیه گرایش ها) * * ۱نفر هفت چشمه
حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۱نفر هفت چشمه
مهندس راه وساختمان دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش مهندسی ومدیریت ساخت،گرایش سازه،گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران)مدیریت پروژه وساخت ،طراحی محیط * * ۱نفر هفت چشمه
آتش نشان دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و یا دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد ونجات وسوانح،مدیریت عملیات امداد ونجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی وآتش نشانی، مدیریت عملیات حریق وحوادث،پیشگیری وایمنی در برابر حریق وحوادث اطفاء حریق، امدادونجات، بهداشت حرفه ای * ۱نفر هفت چشمه
راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین *دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه – دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد ونجات وسوانح،مدیریت عملیات امداد ونجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی وآتش نشانی، مدیریت عملیات حریق وحوادث،پیشگیری وایمنی در برابر حریق وحوادث اطفاء حریق، امدادونجات ، بهداشت حرفه ای *دارابودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است * ۲نفر هفت چشمه
شهرداری شول آباد الیگودرز متصدی امور دفتری دارابودن گواهینامه پایان دوره متوسطه یا دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)،کامپیوتر (کلیه گرایش ها) ،فن آوری اطلاعات ،فن آوری اطلاعات وارتباطات، مدیریت (کلیه گرایش ها) * * ۱نفر شول آباد
کارشناس تحلیلگر سیستم دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)و مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع(کلیه گرایش ها) * * ۱نفر شول آباد
کارشناس امور اداری دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها) بجز گرایش مدیریت ورزش، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)،اقتصاد(کلیه گرایش ها) * * ۱نفر شول آباد
حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۱نفر شول آباد
آتش نشان دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و یا دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد ونجات وسوانح،مدیریت عملیات امداد ونجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی وآتش نشانی، مدیریت عملیات حریق وحوادث،پیشگیری وایمنی در برابر حریق وحوادث اطفاء حریق، امدادونجات، بهداشت حرفه ای * ۱نفر شول آباد
راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین *دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه – دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد ونجات وسوانح،مدیریت عملیات امداد ونجات ، مدیریت امور امداد، ایمنی وآتش نشانی، مدیریت عملیات حریق وحوادث،پیشگیری وایمنی در برابر حریق وحوادث اطفاء حریق، امدادونجات ، بهداشت حرفه ای *دارابودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است * ۲نفر شول آباد

الف – شرایط عمومی
۱- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر سی و پنج سال تمام
۲- داشتن تابعیت ایران
۳- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای مردان
۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
۵- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶- نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود.
۸- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه
۹- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اسای جمهوری اسلامی ایران
۱۰- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب – شرایط اختصاصی
۱- حداکثر سن داوطلبان در رشته شغلی آتش نشان ۲۵ سال و رشته شغلی آتش نشان راننده ۳۰ سال در زمان ثبت نام می باشد.
۲- داوطلبان رشته شغلی آتش نشان (راننده) می بایست دارای گواهینامه رانندگی پایه یک در زمان ثبت نام باشند.
۳- داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در رشته شغلی آتش نشان و راننده وسائط نقلیه سنگین (برای تصدی پست آتش نشان راننده ) نمی باشد .
۴- داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان (برای تصدی پست آتش نشان ) و راننده وسائط نقلیه سنگین (برای تصدی پست آتش نشان راننده ) در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون عملی نیز شرکت نمایند.
۵- داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی ؛ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا باز خرید خدمت باشند .
۶- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روزکاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهر داری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند .
۷- موارد زیر به شرط ارائه اییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .
الف –داوطلبانی ک در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱لغایت۱۳۶۷/۵/۲۹) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ؛به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبر حق علیه باطل
ب- اعضای خانواده شهدا؛آزادگان ؛مفقود الاثرها ؛جانبازان (همسر –فرزند-پدر-مادر-خواهر و برادر ) تا میزان ۵ سال .
ج- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب در آمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه
د-داوطلبانی که بصورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ؛موسسات و شرکت های دولتی ؛ بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها ؛شرکت های بیمه دولتی ؛شهرداریها ؛موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ؛ نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ؛نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند ؛ به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

ج – ثبت نام و مدارک مورد نیاز
۱٫ داوطلبان می توانند تنها دریک رشته شغلی از طریق سایت اینترنتی www.Lorestan.ir یا www.ostan-lr.ir ثبت نام نمایند.
۲٫ ثبت نام از ساعت ۹ صبح روزپنج شنبه.مورخ ۹۳/۰۵/۳۰ لغایت ساعت ۲۲ روز پنج شنبه۹۳/۰۶/۰۶ می باشد
۳٫ داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴*۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۴٫ رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ (دویست هزار ) ریال به حساب سبای شماره ۰۱۰۵۵۱۷۳۵۴۰۰۳ بانک ملی بنام سازمان همیاری شهرداری های لرستان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان ( ایثارگران از ۵۰درصد مبلغ فوق و فرزندان شاهد از پرداخت کل هزینه فوق معاف می باشند) و ضمنا اطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده وتایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند.
۵٫ کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه مورخه های ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ – ۲۰ از طریق وب سایت استانداری.به داوطلبان ارائه می شود
۶- زمان برگزاری آزمون روز جمعه .مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ ساعت ۹ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

د – مواد آزمون تخصصی
آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط با احتساب نمره منفی با سقف ۱۰۰امتیاز می باشد.

ه –اعلام نتایج
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون عملی یا مصاحبه در سایت رسمی استانداری ذیربط بعد از یرگزاری آزمون اعلام خواهد شد .

و –تذکرات
* در رابطه با سهمیه ایثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.( ازکل سهمیه استخدامی ۳۰درصد آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل ، فرزندان وهمسران شهدا وجانبازان ۲۵درصد وبالاتر، فرزندان وهمسران آزادگان دارای حداقل یک سال سابقه اسارت که از طرف بنیاد شهید وامور ایثارگران( قبل از انتشار آگهی) معرفی می شوند اختصاص می یابد و ۵ درصد باقیمانده نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاوهمسر وفرزندان آنها وفرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان زیر یک سال وخواهران وبرادران شهدا بشرط حضور در آزمون به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد). در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
تبصره: استخدام مازاد بر۳۰ درصد سهمیه ایثارگران در صورت کسب حد نصاب نمره لازم از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
* مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی ویا ارسال مدارک بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله ازمراحل امتحان ،مسابقه وجذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده ویا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ،داوطلب ازانجام مراحل بعدی محروم گردیده ودرصورت صدورحکم استخدامی ،حکم مزبور لغو وبلااثر میگردد.
* به مدارک ارسالی توسط دانشجویان ودارندگان مدارک تحصیلی بالاتر وپایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین به مدارک معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده وقبول شده اند وگواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثرداده نخواهد شد. داوطلبین می بایست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی دارای کلیه مدارک مورد نظر در آگهی استخدام باشند.
* انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آزمون عملی یا مصاحبه وگزینش صورت خواهد گرفت وتا قبل ازصدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهدشد.
*معلولین عادی بشرط کسب حدنصاب نمره لازم ودارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد. مشمولین سهمیه معلولین نمی توانند متقاضی استخدام در رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان-راننده باشند.
تعریف بومی : بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی شهر یا شهرستان خدمت شغل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
ب-کلیه سنوات تحصیلی حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه رادر محل شهر یا شهرستان مورد تقاضای استخدام گذرانده باشند.
ج- فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها(اعم از ابتدایی،راهنمایی ویا دبیرستان )با شهر یا شهرستان مورد تقاضای استخدام یکسان باشد.
– داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال دارند.

توضیحات مهم دستورالعمل

*تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل: داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند مجازبه شرکت در رشته آتش نشانی وآتش نشان (راننده) نمی باشند.
*تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل: شرکت شهردارن ودهیاران فعلی در آزمون استخدامی بلامانع است.
* ماده ۷ دستورالعمل:سه(۳) برابر مجوز بکارگیری نیروی انسانی در هر رشته شغلی در هرشهرداری از میان شرکت کنندگان درآزمون تخصصی به ترتیب نمرات فضلی به شرط دارابودن حد نصاب انتخاب و برای شرکت در جلسه مصاحبه که سقف امتیاز آن برای هریک ازداوطلبان(۱۰۰) امیتاز می باشد،پس از اعلام نتایج آزمون تخصصی معرفی می گردند، درصورتیکه تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه یا آزمون عملی از ۳ برابر مذکورکمتر شود به اندازه ۳برابر مجوز بکارگیری نیروی انسانی درهر رشته شغلی درهرشهرداری ازسایر داوطلبان به ترتیب نمرات فضلی به شرط کسب حد نصاب دعوت بعمل می آید.
* تبصره۱ماده۷ دستورالعمل: حدنصاب آزمون تخصصی۶۰ درصد میانگین امتیازات سه نفر بالاترین نمره آزمون ،قبل از اعمال ضرایب موضوع موارد ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶ دستور العمل استخدام پیمانی در شهرداری های تازه تاسیس می باشد.
* تبصره ۳ ماده ۷ دستورالعمل: دررشته شغلی آتش نشان وآتش نشان (راننده) به جای مصاحبه،آزمون عملی بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می شود ،برگزارخواهد شد.
*تبصره۴ ماده۷ دستورالعمل: درصورتی که تعداد داوطلبین دارای حدنصاب آزمون تخصصی، از۳ برابر ظرفیت پذیرش درهر رشته شغلی کمتر باشد، حدنصاب ۶۰درصد موضوع تبصره یک ماده۷ دستورالعمل به ۵۰درصد کاهش می یابد.
* تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل: درصورتی که تعداد شرکت کنندگان در هر رشته شغلی کمتراز۳ نفر باشد ۶۰ درصد میانگین امتیازآزمون تخصصی همان تعداد مبنای حد نصاب خواهدبود.
* ماده ۱۰ دستورالعمل: حد اکثر۱۰ درصد(۱۰%) نیازهای استخدامی شهرداری ها به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده ۲ آئین نامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب۱۳۷۶ هیات وزیران که به تایید وزارت ورزش وجوانان می رسد برای تصدی رشته شغلی آتش نشان وآنش نشان (راننده) به شرط داشتن شرایط عمومی ورودبه خدمت و اخذ حدنصاب ازآزمون تخصصی وآزمون عملی اختصاص می یابد.
*ماده ۱۲ دستورالعمل: امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل در دهیاری یاشهرداری شهر تازه تاسیس به ازای هرسال سابقه خدمت۳ درصدتا سقف ۲۰ درصد وبرای کارکنان شاغل در یکی ازدهیاری ها یاشهرداری های شهرستان همان شهربه ازای هر سال سابقه خدمت ۵/۲درصد تاسقف ۱۸در صد وبرای کارکنان شاغل دریکی از دهیاری های یا شهرداری های استان همان شهر به ازای هرسال خدمت ۲درصد تا سقف ۱۵ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیازنهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد . اعمال امتیاز مربوطه مشروط به دارابودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری ها یا سازمان های وابسته و یا دهیاریهاتا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.
* ماده ۱۳ دستورالعمل: امیتاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر تازه تاسیس در ۱٫۱۵ وداوطلبان بومی شهرستان شهرتازه تاسیس در ۱٫۱ ضرب شده ومبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرارمی گیرد.
* ماده۱۴دستورالعمل: امیتاز آزمون تخصصی دهیاران دریکی ازدهیاریهای استان شهرتازه تاسیس به ازای هرسال سابقه خدمت با تایید بخشدار ذیربط ۴درصد تا سقف۲۰درصد ضرب شده ومبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی می باشد.
* ماده ۱۵ دستورالعمل: امیتاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی ازشهرهای آن استان شهرداربوده اند به ازای هرسال سابقه خدمت با تایید استانداری ذیربط۵درصد تا سقف ۲۵درصد ضرب شده ومبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
* ماده ۱۶ دستورالعمل: امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوق شده حین خدمت ویا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در ۲۰درصد ضرب شده ومبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
*ماده ۱۷ دستورالعمل:در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد۱۶، ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵ این دستورالعمل شوند، بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
* ماده ۱۸ دستورالعمل: نمرات نهایی داوطلبان براساس امتیازآزمون تخصصی با «ضریب۲» وامتیازمصاحبه با«ضریب۱» محاسبه وداوطلبان براساس نمرات فضلی ودر سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی وهر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند.
تبصره :نمرات نهایی داوطلبان رشته آتش نشان وآتشنشان (راننده) براساس آزمون تخصصی با «ضریب۱» وامتیازآزمون عملی با«ضریب۲» محاسبه وداوطلبان براساس نمرات فضلی ودر سقف تعداد مجوزدر هر رشته شغلی وهر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند.
* ماده ۲۸ دستورالعمل: داوطلبان می بایست درزمان ثبت نام دارای مدرک تحصیلی مندرج درآگهی ،کارت معافیت و یا پایان خدمت ،گواهی نامه پایه یکم برای داوطلبان شغلی آتش نشان (راننده) وشریط سنی مندرج در این دستورالعمل وآگهی استخدام باشند.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات اینجا را کلیک کنید

 

تاریخ انقضاء : ۶ شهریور ماه ۹۳

درباره‌ی Situs bawaan

Check Also

استخدام کارمند ثبت سفارش (اپراتور تلفنی) در هلدینگ پایا تجارت رهرو ایرانیان

حضوری مقطع تحصیلی مهم نیست سابقه ندارد از ۱۲ میلیون تومان مرد و زن تمام‌ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *