استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی در سطح خاورمیانه با داشتن ۱۹ دانشکده مصوب و ۴۲ واحد و پردیس در سراسر کشور، در راستای ارتقای کیفیت و اصلاح هرم هیات علمی مطابق با قوانین و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی از دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی  و دانشجویان ممتاز دوره دکتری تخصصی جهت استخدام بصورت تمام وقت در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرایط عمومی:

۱-     حداکثر سن متقاضیان بایستی ۴۵ سال تمام باشد.

۲-    تظابق رشته تحصیلی در دو مقطع آخر تحصیلی (ارشد و دکتری) الزامی می باشد.

۳-   دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ترجیحاً بایستی امتحان جامع را با موفقیت گذرانده باشند.

۴-    حداقل شرط معدل دوره کارشناسی برای رشته های فنی ۱۳ و سایر رشته ها ۱۴ می باشد.

۵-    حداقل معدل کاشناسی ارشد و دکتری برای رشته های  فنی و مهندسی ۱۶ و سایر رشته ها ۱۷ می باشد.

مدارک مورد نیاز:

۱- تصویر مدارک تحصیلی کلیه مقاطع (مدارک دانشگاه های خارج از کشور باید مورد تایید وزارت علوم قرار گیرد)

۲- تصویر ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی

۳- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

۴- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

۵- تصویر مدرک زبان معتبر

۶- شناسنامه علمی و پژوهشی به انضمام صفحه اول مقالات

۷- تکمیل فرم شماره ۱ 

۸- تکمیل فرم شماره ۱-۲

نحوه ارسال مدارک:

متقاضیان استخدام بایستی ابتدا نسبت به ایجاد فولدر هایی با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نمایند:

۱- فولدر شماره ۱؛ اطلاعاتی که بایستی در این فولدر ذخیره شود به شرح ذیل می باشد:

– تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

– تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

۲- فولدر شماره ۲؛ اطلاعاتی که بایستی در این فولدر ذخیره شود به شرح ذیل می باشد:

– تصویر مدارک تحصیلی کلیه مقاطع

– تصویر ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی

۳- فولدر شماره ۳؛ اطلاعاتی که بایستی در این فولدر ذخیره شود به شرح ذیل می باشد:

– تصویر مدرک زبان معتبر

– شناسنامه علمی و پژوهشی (رزومه) به انضمام صفحه اول مقالات

۴- فولدر شماره ۴؛ اطلاعاتی که بایستی در این فولدر ذخیره شود به شرح ذیل می باشد:

– فرم شماره ۱

– فرم شماره ۱-۲

سپس فولدرهای مذکور را در قالب یک فایل zip شده با نام و نام خانوداگی خود( با قلم فارسی) نامگذاری نموده و به  آدرس های ذیل ارسال نمایند.

توجه:

۱- متقاضیان استخدام در واحد علوم و تحقیقات تهران می توانند مدارک مورد نظر را به آدرس jazb@srbiau.ac.ir  ارسال نمایند.

۲- متقاضیان استخدام در واحد ها و پردیس های علوم و تحقیقات می توانند مدارک مورد نظر را به آدرس jazb.pardis@srbiau.ac.ir ارسال نمایند.

۳- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ۴۴۸۴۵۱۲۰،۴۴۸۴۵۱۹۳ و ۴۴۸۴۵۱۹۴ تماس حاصل نمایند.

رشته های مور نیاز در واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته های مورد نیاز در واحد ها و پردیسهای علوم و تحقیقات

آدرسهای موجود در سایت دانشگاه:

ردیف  نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 ۶۱  دانشکده علوم پایه  ۴۴۸۶۵۷۷۷  basic-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۲  دانشکده علوم دامپزشکی  ۲۶۲۳۲۹۵۱۱۶  veterinary-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۳  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  ۴۴۸۶۵۱۵۶  humanities-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۴  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ۴۴۸۶۵۱۴۷  law-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۵  دانشکده اقتصاد و مدیریت  ۴۴۸۶۹۷۰۱  management-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۶  دانشکده الهیات و فلسفه  ۴۴۸۶۵۱۴۵  philosophy-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۷  دانشکده زبانهای خارجی و ادبیات  ۴۴۴۵۰۷۰۷  language-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۸  دانشکده هنر و معماری  ۴۴۸۶۵۰۵۵  architecture-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۹  مجتمع آزمایشگاهی  ۴۴۸۶۹۷۶۱  Lab_complex@srbiau.ac.ir
 ۷۰  دانشکده مکانیک و هوافضا  ۴۴۸۶۵۴۱۴  mechanic-fa@srbiau.ac.ir
 ۷۱  مرکز مطالعات محیط زیست  ecology@srbiau.ac.ir
 ۷۲  مرکز زیست فن آوری  ۴۴۸۶۹۶۴۵  technology@srbiau.ac.ir
 ۷۳  مرکز فیزیک پلاسما  ۴۴۸۶۹۶۲۷  physics@srbiau.ac.ir
 ۷۴  اداره مشمولین  ۴۷۹۱۲۳۴۷  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۷۵  اداره نقل و انتقالات  ۴۷۹۱۲۳۵۴  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۷۶  روابط عمومی  ۴۷۹۱۲۲۴۹  بلوک ۲ اداری- طبقه ششم
 ۷۷  مدیر کل هیات علمی  ۴۷۹۱۲۲۴۰  بلوک ۳ اداری – طبقه اول
 ۷۸  دفتر انتشارات  ۴۷۹۱۲۴۰۶  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۷۹  ارتباط با صنعت  ۴۷۹۱۲۴۸۰  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۸۰  دفتر مدیرکل هماهنگی و نظارت بر واحدها و پردیس ها  ۴۴۸۴۵۲۱۵  supervision@srbiau.ac.ir  نمابر : ۴۷۹۱۲۲۴۹
ردیف  نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 ۴۱  دفتر امور پژوهشی  ۴۷۹۱۲۴۰۳  research@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۴۲  اداره طرح و برنامه و بودجه  ۴۷۹۱۲۲۴۳  plan-budget@srbiau.ac.ir  بلوک ۲ اداری – طبقه ششم
 ۴۳  اداره موقیعتهای تحقیقاتی  ۴۷۹۱۲۴۰۲  rs@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۴۴  دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات  ۴۷۹۱۲۳۸۵  ict@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۴۵  مرکز آمار واطلاعات  ۴۷۹۱۲۴۰۸  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۴۶  دفتر معاونت عمران  ۴۷۹۱۲۴۴۳  delvelopmentvp@srbiau.ac.ir  بلوک ۲ اداری – طبقه پنجم
 ۴۷  اداره حسابداری معاونت عمران  ۴۷۹۱۲۲۰۸ ۴۷۹۱۲۲۱۷  بلوک ۲ اداری – طبقه پنجم
 ۴۸  اداره حفاظت  ۴۴۸۶۱۶۹۰  ساختمان علوم انسانی
 ۴۹  اداره حراست  ۴۷۹۱۲۲۴۸  herasat@srbiau.ac.ir  بلوک ۲ اداری – طبقه ششم
 ۵۰  اداره حقوقی  ۴۷۹۱۲۲۶۱  legal@srbiau.ac.ir  بلوک ۲ اداری – طبقه هفتم
 ۵۱  اداره گزینش  ۴۷۹۱۲۲۶۰  بلوک ۲ اداری – طبقه هفتم
 ۵۲  مدیرکل روابط بین الملل  ۴۷۹۱۲۲۰۹  int.affairsdg@srbiau.ac.ir  بلوک ۲ اداری – طبقه ششم
 ۵۳  دانشکده فنی و مهندسی  ۴۴۸۶۹۷۲۴  engineer-fa@srbiau.ac.ir
 ۵۴  دانشکده مهندسی مواد  ۴۴۸۶۹۷۸۱  material-fa@srbiau.ac.ir
 ۵۵  دانشکده مهندسی و علوم صنایع غذایی  ۴۴۴۳۹۱۸۱  food-fa@srbiau.ac.ir
 ۵۶  دانشکده مهندسی پزشکی  ۴۴۴۴۰۵۰۶  biomedical-fa@srbiau.ac.ir
 ۵۷  دانشکده مهندسی نفت  ۴۴۸۶۵۲۷۲  oilgas-fa@srbiau.ac.ir
 ۵۸  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  ۴۴۸۶۵۴۷۴  agriculture-fa@srbiau.ac.ir
 ۵۹  دانشکده محیط زیست و انرژی  ۴۴۸۶۷۱۷۷  environment-fa@srbiau.ac.ir
 ۶۰  دانشکده علوم و فنون دریایی  ۴۴۸۶۵۷۳۷  marin-fa@srbiau.ac.ir
ردیف  نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 ۲۱  اداره درآمد  ۴۷۹۱۲۳۰۸  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم
 ۲۲  اداره هزینه  ۴۷۹۱۲۳۰۶  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم
 ۲۳  اداره رسیدگی به اسناد  ۴۷۹۱۲۳۰۴  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم
 ۲۴  اداره اموال  ۴۷۹۱۲۳۰۵  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم
 ۲۵  اداره حقوق و دستمزد  ۴۷۹۱۲۳۱۲  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم
 ۲۶  اداره حسابداری اموال و انبار  ۴۷۹۱۲۳۰۹  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم
 ۲۷  اداره تدارکات  ۴۷۹۱۲۳۲۳  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۲۸  اداره صندوق رفاه دانشجویان  ۴۷۹۱۲۳۲۵ ۴۷۹۱۲۳۲۸  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۲۹  مدیر کل امور اداری  ۴۷۹۱۲۳۱۵  m.k.edari@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۰  ریاست اداره کارگزینی  ۴۷۹۱۲۳۲۹  kargozini@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۱  اداره کارگزینی صدور احکام وآموزش نیروی انسانی  ۴۴۸۶۷۱۱۷  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۲  اداره کارگزینی وبیمه  ۴۷۹۱۲۳۸۷  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۳  اداره کارگزینی حقوق و دستمزد  ۴۴۸۶۷۱۱۷  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۴  اداره ترابری  ۴۷۹۱۲۳۲۴  tarabari@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۵  اداره جذب هیات علمی  ۴۷۹۱۲۳۷۶  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۶  اداره خدمات  ۴۷۹۱۲۳۳۰  khadamat@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه سوم
 ۳۷  اداره دبیرخانه مرکزی  ۴۷۹۱۲۴۵۲ ۴۷۹۱۵۴۵۳  dabir@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه همکف
 ۳۸  دفتر معاونت پژوهشی  ——-  researchvp@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۳۹  مدیر کل پژوهشی  ۴۷۹۱۲۳۹۶ ۴۷۹۱۲۳۹۷  asstresearchvp@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
 ۴۰  دفتر تجهیزات  ۴۷۹۱۲۴۰۱  equipment@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه پنجم
ردیف  نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 ۱  معاون مدیر کل آموزش  ۴۷۹۱۲۳۷۲  بلوک ۳ اداری – طبقه اول
 ۲  اداره ثبت نام  ۴۷۹۱۲۳۷۹  بلوک ۳ اداری – طبقه اول
 ۳  مرکز کامپیوتر آموزش  teacher.salary@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه اول
 ۴  اداره امتحانات  ۴۷۹۱۲۳۷۸  بلوک ۳ اداری – طبقه اول
 ۵  اداره کارگزینی هیات علمی  ۴۷۹۱۲۳۶۹  بلوک ۳ اداری – طبقه اول
 ۶  دفتر معاونت دانشجویی  ۴۷۹۱۲۳۴۸ ۴۷۹۱۲۳۴۹  studentaffairsvp@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۷  مدیر کل دانشجویی  ۴۷۹۱۲۳۴۳  asststudentvp@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۸  معاون مدیر کل دانشجویی  ۴۷۹۱۲۳۵۷  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۹  اداره فارغ التحصیلان  ۴۷۹۱۲۳۵۹  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۱۰  اداره رفاه  ۴۷۹۱۲۳۵۱  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۱۱  دفتر مشاوره
 ۱۲  اداره فوق برنامه دانشجویی  ۴۷۹۱۲۳۵۰  بلوک ۳ اداری – طبقه دوم
 ۱۳  کمیته انضباطی  ساختمان اداری – طبقه دوم
 ۱۴  دفتر معاونت فرهنگی  ۴۷۹۱۲۴۲۶ ۴۷۹۱۲۴۲۷  culturevp@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه ششم
 ۱۵  دفتر وب سایت معاونت فرهنگی  ۴۷۹۱۲۴۲۵  بلوک ۳ اداری – طبقه ششم
 ۱۶  مرکز مطالعات وپژوهش­های فرهنگی  ۴۷۹۱۲۴۲۳  بلوک ۳ اداری – طبقه ششم
 ۱۷  ستاد شاهد وایثارگران  ۴۷۹۱۲۴۲۹  بلوک ۳ اداری – طبقه ششم
 ۱۸  اداره فوق برنامه فرهنگی  ۴۷۹۱۲۴۲۰  بلوک ۳ اداری – طبقه ششم
 ۱۹  دفتر معاونت اداری ومالی  adminfinancevp@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم
 ۲۰  مدیرکل امور مالی و ذیحسابی  ۴۷۹۱۲۳۰۲ ۴۷۹۱۲۳۰۳  asstadminvp@srbiau.ac.ir  بلوک ۳ اداری – طبقه چهارم

درباره‌ی Situs bawaan

Check Also

دعوت به همکاری

صنایع استیل البرز، به عنوان یک مجموعه کارآفرین از افراد متخصص و باانگیزه در فرصت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *