آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحد خدمات (نظافتچی )، از محل مجوز شماره ۱۸۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ مقام محترم وزارت متبوع تعداد ۱۵ نفر از دارندگان مدرک

تحصیلی پایان دوره راهنمایی ( سیکل) و یا دیپلم (دوره کامل متوسطه) در رشته شغلی پیشخدمت به شرح جدول ذیل و با جنسیت مرد را از طریق مصاحبه، و آزمون علمی و سپس نظر گزینش به صورت قراردادی با در نظر گرفتن اعتبار مالی به شرح جدول ذیل جذب نماید.

 

 • مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز،نظافتچی،پانزده نفر مرد،با مدرک پایان مقطع تحصیلی راهنمایی یا دیپلم کامل متوسطه.

تذکر مهم ۱: توصیه می گردد متقاضیان ضمن مطالعه دقیق مفاد آگهی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمنا” اولویت پذیرش با دارندگان مدرک تحصیلی دیپلممی باشد.

۱- شرایط عمومی و اختصاصی:
 • ۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
 • ۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • ۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناء معافیت پزشکی که مانع انجام کاری خدماتی گردد (به تشخیص کمیته استخدام و شورای پزشکی دانشگاه)
 • ۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ، سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر سنتی و صنعتی به تایید مراجع ذیصلاح.
 • ۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
 • ۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی متناسب با شغل نظافتچی
 • ۷/۱- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
 • ۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • ۹/۱- سپردن تعهدنامه محضری مبنی بر خدمت در رشته شغلی و محل پذیرفته شده به مدت حداقل ۱۰ سال.ضمنا” دانشگاه پس از پذیرفته شدن و شروع بکار ، در صورت نیاز می تواند محل خدمت را تغییر داده و فرد حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد
 • ۱۰/۱- حداقل سن جهت متقاضیان با مدرک تحصیلی سیکل (پایان دوره راهنمایی) یا دیپلم ۲۰ سال (متولدین ۱/۱/۱۳۷۲ به بعد) و حداکثر سن ۳۰ سال تمام(۱/۱/۱۳۶۲ به بعد)
 • تبصره : حداکثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و یا سابقه بیمه و یا شرایط ایثارگری(طبق بند۶) تا سقف ۳۲ سال قابل افزایش می باشد.
 • ۱۱/۱- بومی بودن (طبق مفاد بند ۴ آگهی)
نکته : متقاضی می بایست در زمان ثبت نام مدرک تحصیلی مورد نظر را اخذنموده باشد.
۲- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :
 • ثبت نام از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز بصورت الکترونیکی
 • به آدرس www.abzums.ac.ir صورت می گیرد. و از زمان درج آگهی در سایت به مدت دو هفته کاری مهلت ثبت نام از طریق سایت مذکور می باشد. ضمنا” به داوطلبان توصیه می گردد ثبت نام را به روزهای پایانی موکول ننمایند.
۳- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
 • تکمیل برگ  درخواست شغل(با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)
 • رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ریال(دویست هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶  نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج بنام مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی  بعنوان حق شرکت در آزمون داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ معاف می باشند)
 • یک قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.
 • تذکر مهم: در صورت انصراف، عدم قبولی و … وجه پرداختی مسترد نمی شود.
 • * مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان در مرحله اول آزمون استخدامی:
 • داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون استخدامی موظفند حضورا” مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویرمدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نماید.
 • اصل به همراه تصویر آخرین مدرک التحصیلی (فارغ التحصیلی تا ۱/۴/۹۲)
 • اصل به همراه تصویر کارت ملی
 • اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (حداکثر تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام ۱/۱/۹۲)
 • اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن
 • اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری
 • تصویر گواهی دو مقطع از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) صرفا” جهت مشمولین بند ب شرایط بومی بودن و متقاضیانی که محل تولد مندرج در شناسنامه آنها(مشمولین بند الف شرایط بومی) با محل مورد تقاضا یکی می باشد نیازی به ارسال مدارک تحصیلی ۲ مقطع تحصیلی ندارند. ضمنا” مدرک پیش دانشگاهی به تنهایی شامل یک مقطع تحصیلی نمی باشد.
 • تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۴- بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:
 • الف) محل تولد قید شده در شناسنامه داوطلب با استان محل تقاضا یکی باشد.
 • ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در استان محل تقاضا طی نموده باشد.
 • ج) حداقل ۳ سال از سنوات تحصیلی فرزندان پرسنل نیروهای مسلح(اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) در استان مورد تقاضا گذرانده باشند.
 • تبصره: دوره یکساله پیش دانشگاهی به عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی گردد و صرفا” مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مد نظر می باشد.
۵- زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت ورود به جلسه و محل آزمون متعاقبا” از طریق سایت مذکور اعلام خواهد شد.
 • مواد آزمون:
 • آزمون توانمندیهای عمومی و اختصاصی در حد دیپلم
۶- تذکرات:
 • ۱/۶- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
 • ۲/۶- پنج (۵) درصد سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (۲۵) درصد و آزادگان زیر سه(۳) سال و برادران شهداء اختصاص می یابد.(شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام) الزامی است.
 • ۳/۶- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، انجام خواهد شد.
 • ۴/۶- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
 • ۵/۶- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مدرک اعلام شده در شرایط احراز و مدارک معادل حق شرکت در آزمون را نداشته و هر زمان محرز شود خلاف اطلاعات واقع اعلام نموده اند برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد و حتی در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد آنها لغو و هیچ گونه حق و حقوقی نخواهند داشت. ضمنا” موظف به پرداخت هزینه های مربوطه به تشخیص کمیته آزمون دانشگاه خواهند بود.
 • ۶/۶- تذکر مهم: درصورتی که پذیرفته شدگان پس از شرکت در آزمون و بعد از آن و در طول قرارداد ، مدرک تحصیلی بالاتر اخذ نمایند، دانشگاه هیچ گونه تعهدی درخصوص پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر یا تغییر عنوان و شغل آنها ندارد.
 • ۷/۶- تصمیم گیری درخصوص پذیرش مدارک ناقص به عهده کمیته آزمون دانشگاه می باشد.
 • ۸/۶- تصمیم گیری درخصوص موارد پیش بینی نشده در این آگهی به عهده کمیته آزمون دانشگاه می باشد.
 • ۹/۶- درصورت عدم تأمین نیروی مورد نیاز کمیته آزمون می تواند حد نصاب مربوطه را تقلیل دهد.
 • ۱۰/۶- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی ، برعهده شخص داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام شامل: ثبت نام، صدور کارت ، شرکت در مصاحبه ، پذیرش، انعقاد قرارداد، بعد از آن و … محرز شود، داوطلب اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد ، داوطلب از انجام مراحل بعدی پذیرش منع و درصورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر می گردد.
 • ۱۱/۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص اعلام نتایج پذیرفته شدگان به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز جهت معرفی به گزینش و … از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی www.abzums.ac.ir صورت می گیرد. داوطلبان می توانند اطلاعات موررد نیاز خود را از این طریق دریافت نمایند. لذا داوطلبان تقاضا می گردد از تماس تلفنی و مراجعه حضوری اکیدا” خودداری نمایند.
 • ۱۲/۶- با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان ، اطلاعات داده شده مندرج در فرم درخواست شغل می باشد، لذا لازم است داوطلبان در تکمیل اطلاعات ، نهایت دقت را بعمل آورند.بدیهی است هیچگونه اصلاحاتی پس از آن قابل پذیرش نخواهد بود.
 • ۱۳/۶ – از پذیرفته شدگان نهایی ،تعهد محضری به مدت ۱۰ سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد.
 • ۱۴/۶ – پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به پذیرش ذخیره اقدام نماید.
 • ۱۵/۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان استخدامی از طریق سایت اینترنتی، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
 • ۱۶/۶- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می باشد، لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
 • ۱۷/۶-با توجه به تبصره” ۴ “ماده “۳۲″ آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی در صورت نیاز واخذ مجوز های لازم وطی مراحل قانونی در دیگر مراحل جذب، از افراد ذخیره با اطلاع رسانی به ذی نفعان استفاده خواهد شد.

 

 •  www.abzums.ac.ir

درباره‌ی noandishaan

Check Also

استخدام ۴ نفر در دفتر تسهیلگری در کرج

دفتر تسهیلگری محله ملک آباد کرج از متخصصین زیر دعوت به همکاری می‌نماید: ۱- علوم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *