آگهی استخدام گسترده شرکت کانی کاوان

شرکت مهندسی کانی کاوان شرق برای تأمین نیروی انسانی خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید.

 

ردیف

عنوان شغل

شرا یط احراز

۱

مسئول فن آوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر سخت افزار با ۷ سال سابقه کار- تسلط کامل به مباحث SERVER،EXCHANGE،MCSE و تسلط کامل به سخت افزار- تسلط به راه اندازی پورتال و وب سایت- آشنایی با نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم- ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۲

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی صنایع با ۵ سال سابقه کار در پروژه های نظارتی۱نفر(دفتر تهران)

۳

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با ۳ سال سابقه کار در پروژه های EPC2نفر(دفتر تهران)
۴

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با ۷ سال سابقه کار در پروژه های EPC1نفر(دفتر تهران)

۵

کارشناس کنترل مدارک

مهندسی صنایع با ۱ سال سابقه کار- ۲نفر(دفتر تهران)

۶

کارشناس کنترل هزینه

مهندسی صنایع با ۵ سال سابقه کار- آشنا با بودجه بندی و رسیدگی به صورت وضعیت- ۲نفر(دفتر تهران)

۷

کارشناس تامین تجهیزات

مهندسی مکانیک یا متالوژی با ۷ سال سابقه کار- آشنا با خرید تجهیزات و کالا برای پروژه ها- ۱نفر(دفتر تهران)

۸

 کارشناس کتابداری

لیسانس یا فوق دیپلم با ۳ سال سابقه کار در مرکز اسناد

۱نفر(دفتر تهران)

۹

مهندس فرآیند(مس و آهن)

لیسانس معدن یا متالوژی با ۱۰ سال سابقه کار در طراحی فرآیند مس و آهن- ۱نفر(دفتر تهران)

۱۰

مهندس معمار

لیسانس معماری با ۵ سال سابقه کار در طراحی واحد های صنعتی- ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۱۱

مهندس راه و ساختمان

مهندسی عمران با ۱۰ سال سابقه کار در واحد های صنعتی ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۱۲ کارشناس حسابداری

فوق لیسانس یا لیسانس حسابداری با ۵ سال سابقه کار در شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور،ترجیحأ آشنا به    نرم افزار مالی و حقوق دستمزد رایورز و انبارداری (دفتر تهران)

۱۳ مدیر مالی

فوق لیسانس یا لیسانس حسابداری و مدیریت مالی با ۱۵ سال سابقه کار در شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور- ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۱۴ کارشناس واحد قرارداد ها

مهندسی عمران با ۵ سال سابقه کار- آشنا به قانون برگزاری مناقصات و بخشنامه های مرتبط با آن و سابقه کار در تنظیم اسناد مناقصه و قرارداد ها- ۱نفر مرد (دفتر تهران)

۱۵ مدیر پروژه EPC

فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های معدن، متالوژی و مکانیک با ۱۵ سال سابقه کار در پروژه های صنایع معدنی-   ۲نفر مرد(دفتر تهران)

۱۶ کارشناس ترخیص

کارشناس ترخیص با ۵ سال سابقه کار- آشنا با ترخیص و حمل کالا- ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۱۷ کارشناس کنترل کیفیت

لیسانس برق، الکترونیک و ابزار دقیق با ۵ سال سابقه کار- آشنا با کنترل کیفی تجهیزات برقی و ابزار دقیق- ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۱۸ کارشناس کنترل کیفیت

رشته مرتبط با ۵ سال سابقه کار- آشنا با تجهیزات مکانیکی، جوشکاری و رنگ- ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۱۹ پزشک عمومی

پزشک با ۱ سال سابقه کار- اجازه کار  در تهران- ۱نفر مرد(دفتر تهران)

۲۰ کارشناس ارشد
معدن-استخراج

فوق لیسانس معدن-استخراج با ۱۵ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۲۱ کارشناس ارشد معدن

فوق لیسانس معدن با حداقل ۵ سال سابقه کار در معادن زغال سنگ- ۱نفر مرد(شهرستان)

۲۲

کارشناسارشد
زمینشناسی

فوق لیسانس زمین شناسی با ۱۰ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)
۲۳ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با ۳ سال سابقه کار در پروژه های EPC

۱نفر مرد(شهرستان)

۲۴ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندسی صنایع با ۱۰ سال سابقه کار در پروژه های نظارتی- ۲نفر مرد(شهرستان)

۲۵ سرپرست کارگاه پیمانکاری

مهندسی مکانیک با ۱۵ سال سابقه کار در طراحی واحد های صنعتی- ۱نفر مرد(شهرستان)

۲۶ سرپرست نت مکانیک

فوق لیسانس مکانیک(کلیه گرایشها) با ۱۰ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۲۷ کارشناس نت مکانیک

لیسانس مکانیک(کلیه گرایشها) با ۳ سال سابقه کار- ۵ نفر مرد(شهرستان)

۲۸ سرپرست نت برق

فوق لیسانس برق با ۱۰ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۲۹ کارشناس نت برق و
ابزار دقیق

فوق لیسانس برق با ۳ سال سابقه کار- ۳نفر مرد(شهرستان)

۳۰ سرپرست تولید

فوق لیسانس معدن- گرایش فرآوری با ۱۰ سال سابقه کار-
۱نفر مرد(شهرستان)

۳۱ کارشناس تولید و فرآوری

لیسانس معدن یا شیمی(معدنی) با ۳ سال سابقه کار- ۳نفر مرد(شهرستان)

۳۲

سرپرست بهینه سازی سیستمهای موجود

فوق لیسانس صنایع با ۱۰سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۳۳ کارشناس برنامه ریزی
(PM.CM)

لیسانس صنایع با ۳ سال سابقه کار- آشنا به سیستمهای نوین نگهداری و تعمیرات- ۱نفر مرد(شهرستان)

۳۴ کارشناس ابزار دقیق(کالیبراسیون)

لیسانس برق و الکترونیک با ۵ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۳۵ سرپرست مهندسی معکوس و ساخت

فوق لیسانس مکانیک با ۱۰ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۳۶ کارشناس ساخت و
نقشه کشی

لیسانس مکانیک با ۵ سال سابقه کار- آشنا به طراحی و ساخت قطعات- ۲نفر مرد(شهرستان)

۳۷ سرپرست انبار لیسانس صنایع با ۱۰ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)
۳۸ کارشناس انبار و کدینگ لیسانس صنایع با ۳ سال سابقه کار- ۲نفر مرد(شهرستان)
۳۹ سرپرست دفتر فنی

فوق لیسانس معدن با ۱۵ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۴۰ کارشناس ارشد طراحی

فوق لیسانس معدن با ۱۵ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۴۱ کارشناس ارشد
مکانیک سنگ

فوق لیسانس معدن(مکانیک سنگ) با ۱۵ سال سابقه کار-
۱نفر مرد(شهرستان)

۴۲ تکنسین حفاری و آتشکاری فوق دیپلم معدن با ۱۰ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)
۴۳ کارشناس ارشد
زمین شناسی

فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی یا معدن(اکتشاف) با ۱۵ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۴۴ ناظر متره و برآورد

لیسانس مهندسی معدن با ۵ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

۴۵ تکنسین متره و برآورد

فوق دیپلم معدن یا کامپیوتر با ۵ سال سابقه کار- ۲نفر مرد(شهرستان)

۴۶ کارشناس عمران
نقشه برداری

لیسانس عمران(نقشه برداری) با ۱۰ سال سابقه کار- ۱نفر مرد(شهرستان)

متقاضیان درخواست و سوابق کاری خود را با قید ردیف و عنوان شغلی از طریق صندوق پستی زیر یا پست الکترونیکی به آدرس زیر ارسال نمایند.رزومه های ارسالی از طریق پست الکترونیکی باید کمتر از ۱۰۰KB  وبا فرمت WORD یا PDF باشد.

دانلود فایل پرسشنامه استخدامی

  • JOB@kanikavan.com
  • صندوق پستی ۱۵۳۴-۱۹۳۹۵

درباره‌ی noandishaan

Check Also

استخدام ۱۶ردیف شغلی شرکت مهندسی پزشکی نوین در استان های تهران و اصفهان

شرکت مهندسی پزشکی نوین جهت تکمیل بخشی از سرمایه انسانی مورد نظر خود در استان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *