بایگانی/آرشیو برچسب ها : نازک دوزی

آشنایی با شغل نازک دوز زنانه و نحوه آموزش آن مأموریت اصلی سازمان فنی حرفه ای آموزش، پژوهش، تولید استانداردهای آموزشی و ارزشیابی مهارت نیروی کار کشور است که فرآیند آموزش در قالب دوره‌های ۱ تا ۱۸ ماهه به صورت کوتاه مدت و پودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی انجام …

بیشتر بخوانید »