استخدام گسترده و جدید بانک رفاه کارگران در استان تهران (تمدید شد)

 با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانین
و مقررات جاری بانک و به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز
خود در استان تهران از میان افراد واجد
شرایط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته های مندرج در جدول شماره ۱ و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و ارزیابی رفتاری، روانشناختی
و تخصصی، گزینش و معاینات کامل پزشکی، به صورت قراردادی دعوت به همکاری
نماید.

زمان ثبت نام:

ثبت نام این آزمون از روز یکشنبه مورخ
۱۳۹۸/۶/۲۴ لغایت روز
یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۵منحصراً به
صورت اینترنتی و از طریق بخش ثبت نام این بانک در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

شرایط عمومی

۱ -تابعیت
ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران ( تابعیت مضاعف نداشته
باشد)

۲ -اعتقاد
به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران؛

۳ -التزام
به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۴ -دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه
عمومی و یا داشتن کارت معافیت دائم غیر پزشکی)کارت یا برگ معافیت موقت مورد
پذیرش نمی باشد( حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام ( تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱)

۱-۴ -تاریخ
ترخیص از خدمت سربازی یا صدور کارت معافیت دائم غیر پزشکی باید قبل از تاریخ
انقضای مهلت ثبت نام باشد؛

۵ -دارابون
حداقل ۱۸سال سن و حداکثر ۲۸سال تمام تا پایان مهلت ثبت نام (مدت خدمت نظام وظیفه به
حداکثر سن استخدام افزوده خواهد شد)

۶ -به ازای هر سال سابقه مفید مورد قبول
بانک یک سال به حداکثر سن تا سقف ۳ سال فقط در حوزه ساختمان افزوده
میگردد. لیکن چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص گردد سابقه کار ارائه شده توسط
متقاضی از نظر بانک مورد قبول نمیباشد؛ بانک مجاز است در صورتی که با لحاظ نمودن
سابقه موصوف، سن استخدامی متقاضی مطابق با شرط سن (بند ۵ )در بازه مورد قبول قرار گرفته است؛ فرآیند استخدام متقاضی را
متوقف نماید.

۷ -برخورداری از سالمت کامل جسمانی
و روانی و توانایی لازم برای انجام شغل محوله به تشخیص بانک
، مطابق با دستورالعمل پزشکی بانک با تایید پزشک معتمد.

۸ -عدم
اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.

۹ -عدم
اشتهار به سوء رفتار، فساد اخالقی و نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.

۱۰ -عدم
محرومیت از استخدام در ادارات و سازمانهای دولتی.

۱۱ -عدم
اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در سایر سازمانها ، موسسات دولتی
و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی.

شرایط اختصاصی :

۱ –حداقل معدل:

۱-۱ -فارغ
التحصیالن دوره کارشناسیارشد رشته های غیر فنی با معدل ۱۷ و بالاتر؛

۱-۴ -فارغ
التحصیالن دوره کارشناسیارشد در رشته های فنی با معدل ۱۵و بالاتر؛

۲ -تاریخ
فراغت از تحصیل متقاضیان استخدامی باید قبل از تاریخ انقضای مهلت ثبت نام باشد.(۱۳۹۸/۶/۳۱)

۳ -دانشگاههای
مورد پذیرش: کلیه دانشگاهای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد؛

۴ -مدارک
تحصیلی متقاضیان، بر اساس قوانین و مقررات جاری بانک، میبایست مورد تایید
مراجع ذیصلاح باشد؛

۵ -افراد
متقاضی استخدام می بایست بومی استان تهران باشند.

۶ -احراز
بومی بودن داوطلبین استخدام به شرح یکی از موارد ذیل صورت خواهد پذیرفت:

– دارابودن مدرک دیپلم داوطلب از استان تهران ایشان جهت اشتغال

– ارائه سند مالکیت ملک در استان تهران جهت اشتغال بنام داوطلب
و یا همسر، پدر و مادر و یا پدر بزرگ و مادربزرگ داوطلب

– ارائه اجاره نامه دارای کد رهگیری در طی ۵ سال گذشته قبل از زمان آگهی استخدام در استان تهران، بنام خود،
پدر و مادر

۷ -از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری
مبنی بر اقامت و اشتغال حداقل ۵ سال
اخذ خواهد شد و انتخاب محل اشتغال نفرات منتخب با تشخیص بانک صورت خواهد پذیرفت؛

مراحل ثبت نام:

۱ -مراجعه
به پایگاه اطلاع رسانی
سازمان سنجش آموزش کشور
.

۲ -تکمیل
فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.

۹ -ارسال
عکس: داوطلب میبایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط
بارگذاری نماید.

۳-۱ -عکس
۴×۳که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس
تمام رخ)

۳-۲ -عکس
اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.

۳-۳ -اندازه
عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰*۳۰۰پیکسل
و حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل باشد.

۳-۴ -تصویر
داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لک باشد.

۳-۵ -حجم
فایل ذخیر شده عکس نباید از ۷۰کیلو
بایت بیشتر باشد.

۳-۶ -حاشیه
های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

۳-۷ -حتی
االمکان عکس ها سیاه و سفید و یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید
باشد.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود
آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع
اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است.
تاکید میگردد که عالوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی
دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است
که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی
و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

پرداخت هزینه ثبت نام به صورت
اینترنتی:

داوطلبان الزم است به وسیله کارتهای
عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد. با مراجعه به پایگاه
اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به دریافت سریال ثبت نامی و سپس با مراجعه به
بخش مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

زمان برگزاری آزمون
و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون
:  

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه
مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ برای مش/اهده و پرینت بر روی سایت
سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه۱۳۹۸/۸/۳ منحصرا در شهر
تهران برگزار میگردد.

همراه داشتن کارت ورود به
جلسه،شناسنامه و کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.

مدارکی که داوطلبین هنگام مصاحبه باید
همراه داشته باشند:

۱ -اصل
و تصویر خوانا از کلیه صفحات شناسنامه عکس دار

۲ -اصل
و تصویر از دو طرف کارت ملی

۳ -اصل
و تصویر مدرک تحصیلی با ذکر معدل کل

تبصره:
به مدارک تحصیلی فاقد معدل کل
و رشته تحصیلی و به گواهی های صادره از سوی دانشگاههای مربوطه مبنی بر
گذراندن تعداد واحدهای درسی یا ریز نمرات و همچنین برگ تسویه حساب تحصیلی، به
عنوان مدارک فارغ التحصیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد؛

۴ -اصل
و تصویر از دو طرف کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی

۵ -پیشینه
شغلی شامل سوابق تحصیلی، مهارتها و سوابق کار

۰ -سه
قطعه عکس جدید ۴×۳

۷ -اصل
و تصویر مدارک احراز بومی بودن متقاضی در استان مورد نظر

تذکرات مهم:

۱ -لازم به توضیح است، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز بانک، براساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل )مشتمل بر آزمون، مصاحبه تخصصی و رفتاری، گزینش، انجام معاینات پزشکی و …( انجام خواهد شد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق حد نصاب یا رتبه الزم را کسب ننمایند موضوع ادامه مراحل استخدام آنان منتفی خواهد گردید؛

۲ -بانک پس از برگزاری آزمون کتبی،
ارزیابی رفتاری، روانشناختی و مصاحبه تخصصی، نسبت به اعلام اسامی پذیرفته
شدگان به ترتیب از بالاترین امتیاز کسب شده به میزان مورد نظر خود اقدام خواهد
نمود، قبول شدگان نهایی پس از موفقیت در سایر مراحل جذب از قبیل گزینش، معاینات
پزشکی و طی دورههای آموزشی به تعداد مورد نیاز انتخاب خواهند شد؛

۳ -شایان ذکر است، موفقیت پذیرفته شدگان به تنهایی و در هر یک از موارد آزمون، مصاحبه روانشناختی، مصاحبه تخصصی و ….. به منزله پذیرفته شدن فرد متقاضی نبوده، و مسئولیتی برای این بانک ایجاد نخواهد کرد و پذیرش فرد متقاضی صرفاً در صورت طی فرآیند کل استخدام در این بانک خواهد بود. همچنین بانک در قبال ادامه فرآیند استخدام افرادی که علیرغم عدم وجود شرایط احراز متقاضیان در آزمون مزبور شرکت نمایند، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت ؛

۴ -در صورت احراز مغایرت مدارک و یا
عدم تطابق شرایط فرد متقاضی با شرایط تعیین شده، بلافاصله / در هر مرحله از
مراحل جذب، ادامه فرآیند جذب متقاضی متوقف و ادامه همکاری با وی منتفی خواهد
شد.

۵ -چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی
و یا پس از استخدام و اشتغال به کار مشخص گردد متقاضی دارای مدرک تحصیلی
بالاتر/ پایین تر از فوق لیسانس درآزمون شرکت نموده از استخدام و ادامه
اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.

۶ -هزینه
شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

۷ -ثبت
نام داوطلبان صرفاً از طریق سایت مذکور بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.

مواد آزمون عمومی:

– تعداد سوالات آزمون به تفکیک رشته های مورد نیاز در حوزه تخصصی
تعیین می گردد.بدیهی است بانک رفاه در انتخاب هر یک از متقاضیان استخدامی بنا بر تشخیص
خود و متناسب با نیازهای سازمانی بانک مختار است و گذراندن مراحل استخدام
، هیچگونه حقی برای متقاضیان از جهت استخدام آنان ایجاد نخواهد نمود.

   جهت دانلود فایل شرایط شغلی اینجا کلیک
کنید

تاریخ انقضا :۱۳۹۸/۷/۵

درباره‌ی محمدعلی میرمحمدی

Check Also

استخدام ۱۶ردیف شغلی شرکت مهندسی پزشکی نوین در استان های تهران و اصفهان

شرکت مهندسی پزشکی نوین جهت تکمیل بخشی از سرمایه انسانی مورد نظر خود در استان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *