استخدام در شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان

به اطلاع میرساند شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان درنظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خـود به تعداد ٣۶ نفر نـیروی انسانی مرد، در مـقطع فـوق دیپلم برق قـدرت یا الکتروتکنیک از طریق برگزاری آزمون، نسبت به شناسائی افراد واجد شرایط جهت انجام کار موقت در شهرستانهای تابعه استان خـوزستان: آبادان/ خرمشهر، بهبهان، مـاهشهر/ بندر امـام خمینی و شادگان برای مشاغل اپراتوری (بهره برداری از پستهای برق) با شرایط ذیل اقدام نماید.

الف ) شرایط عمومی داوطلبان:

 ١حداکثر سن ٢٨سال میباشد. (تاریخ آزمون ملاک محاسبه حداکثر سن داوطلبان میباشد) تبصره١ :مدت زمان خدمت سربازی برای داوطلبانی که خدمت سربازی راگذرانده اند به حداکثر سن افزوده می شود.(حداکثر به مدت ٢۴ ماه) تبصره٢ :در صورت داشتن سابقه مرتبط با شغل خواسته شده در این آزمون، مدت سابقه اشتغال بکار برحسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، در شرایط زیر به حداکثر سن مجاز اضافه خواهد شد:(حداکثر ٧ سال)

سوابق کاری کارکنان شرکتهای پیمانکاری با وظایف و شغل فعلی مرتبط و در داخل صنعت بوده باشد. – سوابق کاری کارکنان شرکتهای پیمانکاری دارای تأییدیه بیمه واریزی باشد.

عدم سوء سابقه و عملکرد منفی در سوابق کارکنان شرکت های پیمانکاری.

٢داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی

٣داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم برق با گرایش برق قدرت یا الکتروتکنیک

۴برخورداری از سلامت کامل جسمانی و روانی

 ۵عدم سوء پیشینه کیفری

۶سکونت در شهرستان محل تقاضا الزامی میباشد تبصره٣ :داوطلب میبایست ضـمن سکونت دو ساله در شهرستان مورد تقاضا، شرایط ذیل را دارا باشد. (دارا بودن حداقل یک شرط از موارد ذیل نیز الزامیست

) ١۶سکونت، خدمت یا بازنشستگی والدین(حداقل ۴ سال) داوطلب با شهرستان مـورد تقاضا یکسان باشند

 ٢۶گذراندن حداقل ۴ سال از دوران تحصیل داوطلب در شهرستان مورد تقاضا .
٣۶پرداخت حداقل ۴ سال حق بیمه (تأمین اجتماعی) داوطلب در شهرستان مورد تقاضا

. ۴۶یکسان بودن محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان مورد تقاضا.

تبصره ۴ :گواهی سکونت بصورت استشهاد محلی و تأییدیه نیروی انتظامی (کلانتری) احراز میگردد.

٧پذیرفتهشدگان موظف به سپردن تعهد خدمت محضری برای شغل محل پذیرفته شده به مدت ده سال میباشند.

تبصره ۵ : مدارک بندهای ٢ و٣ باید تا زمان تاریخ آزمون اخذ شده باشند و مدارکی که پس از این تاریخ اخذ شوند مورد پذیرش نخواهند بود.

٨کارکنان شرکتهای پیمانکاری نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادانجام کار مشخص در سایر دستگاهها باشند

. ٩ارائه گواهـی عدم سوء پیشینه توسط نیروهای بکارگرفته شده شرکتهای پیمانکاری به دفـاتر حراست

١٠ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (صنعتی و غیرصنعتی) کارکنان شرکتهای پیمانکاری(از مراکز مورد تأیید دفاتر حراست) به دفاتر حراست

١١صلاحیتهای حراستی فرد، متناسب با رده حفاظتی افراد مشابه شاغل در دستگاه میباشد.

١٢کارکنان شرکتهای پیمانکاری مـوظف به رعـایت ضوابط و مـقررات ابلاغی از سوی کارفـرما میباشند، در غیر اینصورت پیمانکار موظف به جایگزین نمودن فرد جدید خواهد بود

. تذکر مهم: با تـوجه به اینکه مدارک متقاضیان پـس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمـون کتبی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط تعیین شده باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

ب ) نیازهای استخدامی

جدول الف: نیازهای استخدامی شامل: شغل/ محل خدمت/ تعداد مورد نیاز/ شرایط احراز

ردیف

استان

شهرستان محل خدمت

تعداد مورز نیاز

عنوان شغل

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی/ رشته شغلی

۱

خوزستان

آبادان و خرمشهر

۱۳ نفر

تکنسین بهره برداری (اپراتور)

فوق دیپلم برق قدرت یا الکترونیک

۲

بهبهان

۱۰ نفر

تکنسین بهره برداری (اپراتور)

فوق دیپلم برق قدرت یا الکترونیک

۳

ماهشهر و بند اما خمینی

۱۰ نفر

تکنسین بهره برداری (اپراتور)

فوق دیپلم برق قدرت یا الکترونیک

۴

شادگان

۱۳ نفر

تکنسین بهره برداری (اپراتور)

فوق دیپلم برق قدرت یا الکترونیک

ج) مواد و جزئیات آزمون (عمومی و تخصصی

جدول ب) مواد آزمون عمومی

دروس

ضریب

تعداد سول

ادبیات فارسی

۲

۱۵

معارف اسلامی

۲

۱۵

زبان انگلیسی

۲

۱۵

هوش و استعداد تحصیلی

۲

۱۵

مهارت های کامپیوتر

۲

۱۵

جدول ج) مواد آزمون تخصصی

دروس

ضریب

تعداد سوال

تحلیل مدارهای الکتریکی ۱

۳

۲۵

اصول اندازه گیری الکتریکی

۳

۲۵

مبانی ماشن های الکتریکی

۳

۲۵

رله و حفاظت سیستم های الکتریکی

۳

۲۵

توجه: اقلیت های دینی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون عمومی توزیع خواهد شد

.سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته تحصیلی طراحی می گردد.

 د) چگونگی ثبت نام و زمان بندی آزمون:

۱زمان ثبت نام: داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط منـدرج در ایـن آگهـی مـی تواننـد از روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ حداکثر تا ساعت۲۴روز پنج شنبه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ از طریق همین سایت ( http://kwphc.ir/ ( اقـدام به ثبت نام در آزمون نمایند.

۲زمان ویرایش اطلاعات:ویرایـش اطلاعات از روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ انجام خواهد گرفت.

توجه خیلی مهم: داوطلبان گرامی باید توجه داشته باشند در اسرع وقت بعداز ثبت اطلاعات، مجدداً به صفحه ثبت نام خود مراجعه نمایید تا از وضعیت تایید اطلاعات خود که توسط مجری بررسی خواهد شد را مشاهده نمایید در صورت عدم تایید، علت عدم تایید درج خواهد شد که داوطلب موظف است در اولین فرصت، طبق زمانبندی اعلام شده فوق نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نماید.

۳توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:زمان آزمون ۱۲/۰۹/۱۳۹۵ و اخذکارت ورود به جلسه آزمون بصورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ لغایت پنج شنبه۱۱/۰۹/۱۳۹۵ از طریق همین سایت (http://kwphc.ir/ ( خواهد بود.

توجه۱ :درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریق پایگاه اینترنتی http://kwphc.ir/   به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.

توجه۲ :ارائه کارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روی کاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد. همچنین همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامی است.

۴هزینه ثبت نام در آزمون ۴۵۰۰۰۰) چهارصدوپنجاه هزار) ریال را بعنوان هـزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی، پس از تکـمیل فرم ثبت نام و با استفاده از کـارت های بانکی عـضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت، کد cvv2 و … پرداخت نمایند.

۵ مبلغ هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

۶پس از انجام کامل و موفقیت آمیز ثبت نام که شامل تکمیل کلیه فیلدهای اطلاعاتی و پرداخت اینترنتی هزینه آزمون می باشد، به داوطلبان کـد رهگیری اختصاص یافته و اعلام می شود. ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.

۷  به داوطلبان محترم توصیه می شود که رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اینترنتی، جدول نیازهای استخدامی(جدول «الف»)،راهنما ی نحوه ثبت نام و مدرک تحصیلی مورد نیاز و سایر نکات ذکر شده در آگـهی را کاملاً مطالعه و بررسی نموده و فایل رایانه ای عکس خود را با توجه به جزئیات اعلام شده در بند ” ۶ “راهنما ی نحوه ثبت نام آمـاده نمـایند.

ضمناً پیگیری مـراحل بـعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد

. ۸ثبت نام در ساعات کم ترافیک، به مرور زمان و قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود. شایان ذکر است که در صـورت وجـود اشکال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عـکس ارسالی توسط داوطلب و سایر موارد اصـلاحی، بعد از ثبت اطلاعات خود، در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نمایید تا از وضـعیت تایید اطلاعات خـود که توسط مـجری بررسـی خواهـد شد را مشاهده نمایید در صورت عدم تایید، علت عـدم تایید درج خـواهد شد که داوطلب مـوظف است در اولین فرصت نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نماید.

تذکر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخصی در مرحله ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر مـی توانند با شماره تلفن مـجری آزمون تـماس حاصل نمایند. متذکر می شود که ویرایش اطلاعات، فقط در زمان مقرر امکان پذیر خواهد بود.

۹اعلام نتایج قبول شدگان۲ برابر ظرفیت نیز از طریق همین سایت  http://kwphc.ir/ اعلام خواهد شد.

توجه : آن دسته از داوطلبانی کـه فـرم ثبت نـام را تکمیل مـی نمایند ولـی پرداخت الکترونیکی آنها با مـشکل مـواجه شده و موفق به دریافت کـد رهگیری نمی شوند با استفاده لینک“پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام” نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند

و) راهنما ی نحوه ثبت نام:

۱ از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.

۲هنگام درج اطلاعات، کلید Lock Caps صفحه کلید خاموش باشد.

۳ از زدن کلید  )Enter (در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله  )Space(استفاده نمایید

۴تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.

۵کد ملی خود را به صورت کامل ( با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.

۶برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۴×۳) تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت JPG و با حجم حداکثر۴۰ کیلوبایت استفاده نمایید. عکس های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

۷پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیری ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً امکان چاپ اطلاعات وجود دارد.

۸فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و با ۵ رقم می باشد را به دلخواه تکمیل نموده وآن را به دقت یادداشت کرده یابه خاطر بسپارید. در صورت فراموش کردن کد رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید کد رهگیری خود را بازیابی نمایید، لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملاً مراقبت نمایید.

۹پس از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن، به منظور ثبت دقیق اطلاعات از دکمه خروج استفاده نمایید.

ی) سایر موارد قابل توجه:

۱داوطلبان آزمون می بایست صرفاً فارغالتحصیلان فوق دیپلم برق قدرت یا الکتروتکنیک باشند که شرکت کنند و پذیرش دیگر رشتهها یا گرایشهایا مقطع بالاتر امکانپذیر نمی باشد. در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.

۲پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با تـوجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت مـی پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این مـوارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.

۳در آزمون کتبی پذیرش دو برابر ظرفیت انجام می گیرد.

۴قبولی در آزمون کتبی به منزله بکارگیری قطعی نمیباشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـلاح نیز الزامی میباشـد. در صورت بروز هرگونه مشکل و سؤالی با شماره تلفن ٣٣٣۴۵٧٢٨-٠۶١ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجری آزمون در وقت اداری تماس حاصل نمایند

ثبت نام

  • آدرس سایت: www.kwphc.ir

درباره‌ی محمدعلی میرمحمدی

Check Also

استخدام ۱۶ردیف شغلی شرکت مهندسی پزشکی نوین در استان های تهران و اصفهان

شرکت مهندسی پزشکی نوین جهت تکمیل بخشی از سرمایه انسانی مورد نظر خود در استان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *