استخدام کارخانجات طعم و عطر ماگنولیا

مدیر تولید صنعت نوشیدنی
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی نوشیدنی / مسلط به خطوط تولید صنعت نوشیدنی / مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های نوشیدنی
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / جسارت و خلاقیت / نظم و انضباط / قدرت برنامه ریزی / پیگیر و وفادار / آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات نوشیدنی
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
مدیر تولید صنعت لبنی
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی لبنی / مسلط به خطوط تولید صنعت لبنی / مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های لبنی
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / جسارت و خلاقیت / نظم و انضباط / قدرت برنامه ریزی / پیگیر و وفادار / آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات لبنی
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
مدیر تولید صنعت کنسرو و غذاهای آماده
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی کنسرو و غذاهای آماده / مسلط به خطوط تولید صنعت کنسرو و غذاهای آماده / مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های کنسرو و غذاهای آماده
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / جسارت و خلاقیت / نظم و انضباط / قدرت برنامه ریزی / پیگیر و وفادار / آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات کنسرو و غذاهای آماده
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
مدیر تولید صنعت فرآورده های گوشتی
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی گوشتی / مسلط به خطوط تولید صنعت فرآورده های گوشتی / مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های گوشتی
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / جسارت و خلاقیت / نظم و انضباط / قدرت برنامه ریزی / پیگیر و وفادار/ آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات فرآورده های گوشتی
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
مدیر تولید صنعت شیرینی و شکلات
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی شیرینی و شکلات / مسلط به خطوط تولید صنعت شیرینی و شکلات / مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های شیرینی و شکلات
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / جسارت و خلاقیت / نظم و انضباط / قدرت برنامه ریزی / پیگیر و وفادار / آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات شیرینی و شکلات
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
مدیر تولید صنعت اسنک
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی اسنک / مسلط به خطوط تولید صنعت اسنک / مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های اسنک
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / جسارت و خلاقیت / نظم و انضباط / قدرت برنامه ریزی / پیگیر و وفادار / آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات اسنک
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
مدیر تولید صنعت سس
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به روش ها و تکنولوژی تولید فرآورده های صنعتی سس / مسلط به خطوط تولید صنعت سس / مهارت و دانش استفاده از طعم دهنده ها در فرآورده های سس
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / جسارت و خلاقیت / نظم و انضباط / قدرت برنامه ریزی / پیگیر و وفادار / آمادگی برای انجام سفرهای داخلی و یا خارجی
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مدیر تولید کارخانجات سس
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
کارشناس برنامه ریزی فروش
جنسیت :
آقا
سن :
۲۷ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به MSP – Excel – MIS / مسلط به انجام برنامه ریزی های فروش و ارائه گزارشات فروش / مسلط به تجزیه و تحلیل آماری
ویژگی های شخصیتی :
دقت بالا / نظم و انضباط / پیگیر / خلاق
سوابق کاری :
حداقل ۳ تا ۵ سال سابقه کار در سمت برنامه ریزی فروش
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
پرداخت حقوق عالی ، بیمه ، مزایا / پرداخت بالانس های موردی و فصلی با توجه به عملکرد / در اختیار قراردادن محل اسکان در ساوه / پرداخت هزینه مسافرت های کاری
مدیر فروش و بازاریابی
جنسیت :
آقا
سن :
بین ۳۰ تا ۴۰ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس ترجیحاً با گرایش بازرگانی یا MBA
توانمندی های حرفه ای :مسلط به اصول مدیریت، تحقیقات بازار و تکنیک ها و روش های مدرن مدیریتی / مسلط به برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و هماهنگی واحد فروش و بازاریابی / آشنایی به عقد قرارداد های نمایندگی و قراردادهای فروش / آشنایی کامل به اصول مدیریت و سرپرستی افراد / توانایی شناسایی بازارهای موجود و بازارهای بالقوه / آشنایی با تجارت الکترونیک / آشنا به پخش مویرگی / توانایی تهیه گزارشات و آمارهای مرتبط با مدیریت / ارائه طرح های خلاقانه در زمینه بازاریابی و فروش محصولات / توانایی هدایت و رهبری پرسنل فروش و بازاریابی
ویژگی های شخصیتی :
توانایی هدایت و رهبری پرسنل فروش و بازاریابی
سوابق کاری :
حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه مدیریت فروش و بازاریابی
محل کار :
تهران, بلوار مرزداران, خیابان ایثار, نبش خیابان مالک, پلاک۲, طبقه ۵
حقوق و مزایا :
کارمند عملیاتی و تولید محتوا
جنسیت :
مرد یا زن
سن :
جوان
تحصیلات :
لیسانس
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به ترجمه متون انگلیسی / تسلط به استفاده از اینترنت جهت جستجو، آماده سازی، ویرایش ( عکس ها و تصاویر ) و به روز رسانی اطلاعات مورد نیاز / مسلط به نرم افزار Photoshop / آشنایی با نرم افزار WORD / آشنا به شبکه های اجتماعی مختلف شامل فیس بوک،توئیتر،ایسنتاگرام،پینترست، گوگل+، و تلگرام / اشنا به تایپ فارسی و انگلیسی / مهارت های نوشتن عالی به ویژه در وب و شبکه های اجتماعی / آشنایی با تجارت الکترونیک کسب و کار (کسب و کار خرده فروشی آنلاین) اولویت محسوب می شود ولی ضروری نیست
ویژگی های شخصیتی :
پیگیر ، منظم ، دقیق و مسئولیت پذیر
سوابق کاری :
داشتن سابقه کار مفید و مرتبط اولویت محسوب می شود، اما ضروری نیست.
محل کار :
ساوه-شهرصنعتی کاوه-خیابان نوزدهم-پلاک ۳۹
حقوق و مزایا :

کنترل کیفی حین تولید
جنسیت :
مرد
سن :
جوان
تحصیلات :
فوق دیپلم یا لیسانس شیمی
توانمندی های حرفه ای :
آشنا به فرایندهای کنترل کیفی / مسلط به مهارت های ICDL
ویژگی های شخصیتی :
دقیق ، قاطع و منضبط
سوابق کاری :
حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط با کنترل کیفی
محل کار :
ساوه-شهرصنعتی کاوه-خیابان ۱۹-پلاک۳۹-شرکت طعم و عطر ماگنولیا
حقوق و مزایا :
مسئول دفتر مدیریت
جنسیت :
خانم یا آقا
سن :
۲۷ تا ۳۵ سال
تحصیلات :
لیسانس یا فوق لیسانس
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به word و excel و پاورپوینت و مهارت های ICDL / مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی / مسلط به زبان انگلیسی / مسلط به سیستم های فایلینگ و دبیرخانه / مسلط به امور تبلیغات و نمایشگاهها / مسلط به برنامه ریزی
ویژگی های شخصیتی :
دارای قدرت سرپرستی و مدیریت / دارای روابط عمومی بالا / دارای قدرت مدیریت / پی گیر و منضبط
سوابق کاری :
حداقل ۵ سال سابقه کار در سمت مسئول دفتر مدیریت
محل کار :
تهران ، مرزداران
حقوق و مزایا :
حقوق عالی ، بیمه ، مزایا
منشی فروش
جنسیت :
خانم یا آقا
سن :
۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات :
لیسانس
توانمندی های حرفه ای :
مسلط به word و excel و پاورپوینت / مسلط به تایپ فارسی و لاتین / آشنا به زبان انگلیسی / توانمندی مذاکره و دارا بودن مهارت های حرفه ای فروش
ویژگی های شخصیتی :
روابط عمومی بالا / قدرت کلامی بالا / روحیه کار تیمی / پی گیر و سخت کوش / منضبط و با دقت / وفادار
سوابق کاری :
حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط
محل کار :
ساوه ، شهر صنعتی کاوه
حقوق و مزایا :
حقوق ، بیمه ، مزایا / پاداش در صورت عملکرد مناسب
در قسمت subject ایمیل حتما نام موقعیت شغلی مورد نظر را بنویسید.
در صورت تمایل به همکاری, لطفاً رزومه خود را حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۵/۰۲/۱۵ به همراه یک متن یک صفحه ای essay در خصوص دلایل و انگیزه های خود از پیوستن به مجموعه کارخانجات طعم و عطر ماگنولیا به آدرس jobs@magnolia-flavor.com ارسال فرمایید:

نشانی : ساوه ، شهرک صنعتی ساوه

ایمیل : jobs@magnolia-flavor.com

وبسایت : magnolia-flavor.com

تاریخ انقضاء : ۲۲ فروردین ماه ۹۵

درباره‌ی محمدعلی میرمحمدی

Check Also

استخدام مهندس صنایع در تهران

شرکت صنعتی تولید کفش به تعدادی مهندس صنایع جهت همکاری نیازمنداست ۶۵ ـ ۵۶۵۴۷۶۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *