استخدام در شرکتهای خصوصی ارایه کننده خدمات به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تعدادی از شرکتهای خصوصی ارایه کننده خدمات به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارند به منظور تکمیل کادر مورد نیاز خود از بین متقاضیان واجد شرایط برای بکارگیری در مشاغل لکوموتیورانی، متصدی ترافیک و سوزنبانی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه علمی و معاینات روان سنجی و پزشکی که بوسیله مجریان متخصص با همکاری دانشگاه پیام نور ،  اجرا خواهد گردید ، تعدادی را انتخاب و جذب نمایند.

بدین وسیله از کلیه علاقمندان واجد شرایط تصریح شده در این آگهی دعوت بعمل می آید تا ضمن مطالعه کامل مفاد این آگهی نسبت به ثبت نام از طریق وبگاه به آدرس www.railazmoon.com اقدام نمایند. لازم به ذکر است که ثبت نام برای شرکت در فرایند و مراحل این آزمون منحصراً بصورت اینترنتی صورت می‌پذیرد. لذا از داوطلبان تقاضا می گردد از ارسال هرگونه مدرک به مراکز برگزاری آزمون خودداری نمایند و صرفاً پذیرفته شدگان آزمون کتبی موظف به ارائه مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه می باشند. کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط ذکر شده در این آگهی باشند می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

۲- مراحل و فرآیند جذب و بکارگیری

۱-۲- مرحله اول شامل برگزاری آزمون کتبی به تفکیک سه شغل لکوموتیورانی، متصدی ترافیک و سوزنبانی
۲-۲- مرحله دوم شامل برگزاری آزمون های شفاهی و عملی برای پذیرفته شدگان مرحله اول (آزمون کتبی). این آزمون ها شامل: آزمون روان سنجی و ارزیابی عملکرد، مصاحبه عمومی و آزمون طب کار می باشد.
توضیح۱: از بین متقاضیان و داوطلبان پذیرفته شده در آزمون مرحله اول، تعداد دو برابر ظرفیت مورد نیاز هر منطقه که در جدول (۲) اشاره شده است بر اساس بیشترین نمره کسب شده به مرحله دوم دعوت می شوند.
توضیح۲: داوطلبان دعوت شده به مرحله دوم در صورت قبولی در آزمون روان سنجی و ارزیابی عملکرد برای مصاحبه عمومی و انجام آزمایشات طب کار معرفی خواهند گردید.

۳-۲- پذیرفته شدگان نهایی مرحله دوم بر اساس نمره نهایی و اولویت کسب شده به تعداد مورد نیاز در جدول شماره (۲) به عنوان کارورز انتخاب و وارد مرحله سوم یعنی شرکت در دوره های کارورزی و آموزش تخصصی می گردند.
۴-۲- شرکت کنندگان مرحله سوم در صورت گذراندن موفقیت آمیز دوره های آموزشی تخصصی و کسب حد نصاب های مربوطه به عنوان نیروی منتخب به شرکت های پیمانکاری جهت عقد قرارداد معرفی خواهند گردید.
توضیح۳: اولویت جذب در هر منطقه با داوطلبان بومی است. تعریف داوطلب بومی در بند ۵ این آگهی ارایه شده است.
توضیح۴: کلیه هزینه های مربوط به مراحل اول (ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی) و دوم (مصاحبه شفاهی و عملی) فرایند جذب بر عهده متقاضیان و داوطلبان بوده ولی هزینه های مرحله سوم (برگزاری دوره های آموزش تخصصی) توسط شرکت های پیمانکاری تامین می گردد.
توضیح۵: هزینه مرحله اول در هنگام ثبت نام و هزینه سایر مراحل پس از اعلام قبولی فرد در مرحله قبل اخذ خواهد شد و در صورت عدم قبولی هیچ هزینه ای عودت نخواهد شد.
توضیح۶: شرکت در آزمون های کتبی، مصاحبه، گزینش و سایر مراحل جذب بمنزله قبولی در آزمون و مجوز شرکت در دوره کارورزی و آموزش تخصصی محسوب نمی‌گردد. بدیهی است نتیجه نهایی آزمون پس از برگزاری مراحل اول و دوم، بر اساس اولویت و امتیاز کسب شده برابر ظرفیت های اعلام شده تعیین خواهد گردید.

۳- مفاد آزمون کتبی

۱-۳- آزمون کتبی برای کلیه داوطلبان متقاضی مشاغل لکوموتیورانی و متصدی ترافیک از دو بخش سوالات غیر فنی و سوالات فنی تشکیل می شود و برای متقاضیان شغل سوزنبانی فقط شامل سوالات غیر فنی است. مباحث مورد نظر در آزمون کتبی همراه با سطح آزمون در جدول شماره (۱) ارایه شده است.
۲-۳- کلیه سوالات آزمون بصورت چهارجوابی و با ضریب یکسان می باشد.
۳-۳- تصحیح سوالات مشمول نمره منفی می باشد بطوریکه هر سه پاسخ اشتباه معادل یک نمره منفی در نظر گرفته می شود.
۴-۳- تعداد کل سوالات برای مشاغل لکوموتیورانی و متصدی ترافیک ۱۲۰ عدد شامل ۴۵ سوال غیرفنی و ۷۵ سوال فنی و برای شغل سوزنبانی شامل ۴۵ سوال غیرفنی می باشد.
۵-۳- آزمون کتبی در یک نوبت صبح و در دو مرحله برگزار می گردد. ابتدا دفترچه های سوالات غیرفنی توزیع و پس از پایان مهلت تعیین شده جمع آوری و دفترچه سوالات فنی توزیع می گردد.
۶-۳- زمان کل آزمون مجموعا برابر ۱۲۰ دقیقه (۳۰ دقیقه آزمون غیرفنی و ۹۰ دقیقه آزمون فنی) می باشد.

 

 جدول (۱)

نوع سوالات

شغل

سطح سوالات آزمون

مواد آزمون

غیر فنی

لکوموتیورانی

دیپلم

اطلاعات عمومی، ریاضیات عمومی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش استدلالی

متصدی ترافیک و سوزنبانی

دیپلم

اطلاعات عمومی، ریاضیات، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش استدلالی

فنی

لکوموتیورانی

فوق دیپلم

مبانی فیزیک مکانیک، مکانیک خودرو، مبانی برق، مبانی الکترونیک، مبانی مخابرات، آشنایی عمومی با راه آهن

متصدی ترافیک

دیپلم

فیزیک عمومی، مبانی مکانیک، مبانی برق، مبانی الکترونیک، مبانی رایانه، آشنایی عمومی با راه آهن

۴- هزینه های داوطلبان شرکت در فرآیند جذب

۱-۴- هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله اول (آزمون کتبی) برابر مبلغ  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) می باشد که از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب و از طریق وبگاه ویژه آزمون پرداخت می گردد.
۲-۴- هزینه های مرحله دوم آزمون برای انجام روان سنجی و ارزیابی عملکرد، مصاحبه عمومی و آزمایشات طب کار پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول متعاقبا از طریق وبگاه آزمون اعلام خواهد گردید.

۵- تعریف داوطلب بومی

در این آزمون اولویت جذب و بکارگیری متقاضیان با داوطلبان بومی است. داوطلب بومی به متقاضی اطلاق می گردد که محل تولد یا محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم وی با یکی از شهرهای استان زیر مجموعه منطقه راه آهن مورد تقاضای داوطلب یکسان باشد. لذا داوطلبان باید سعی کنند تا منطقه مورد تقاضا برای جذب را بر اساس شرایط بومی خود انتخاب نمایند. برای این منظور به نقشه مناطق راه آهن (لینک موجود) مراجعه نمایند.
توضیح۷: برای داوطلبان بومی در صورت کسب حد نصاب قبولی، تا سقف ۲۰ امتیاز مازاد نسبت به سایر رقبا در نظر گرفته می شود.

۶- ظرفیت جذب اعلام شده برای مناطق مختلف راه آهن

نحوه توزیع فراوانی بکارگیری داوطلبانی که در فهرست پذیرفته شدگان نهایی این آزمون قرار گیرند برای مشاغل عملیاتی سیر و حرکت مورد نیاز در مناطق مختلف راه آهن به شرح جدول شماره (۲) می باشد.

 جدول (۲)

ردیف

مناطق راه آهن

مشاغل سیروحرکت

جمع (تعداد )

لکوموتیوران

سوزنبان

متصدی ترافیک

۱

تهران

۲۵

۱۸

۰

۴۳

۲

قم

۲۰

۱۵

۲۲

۵۷

۳

جنوب

۱۵

۲۰

۲۲

۵۷

۴

هرمزگان

۳۵

۳۵

۲۰

۹۰

۵

فارس

۲۵

۸

۶

۳۹

۶

یزد

۷۵

۵۸

۳۱

۱۶۴

۷

اراک

۱۵

۱۵

۱۰

۴۰

۸

شرق

۱۵

۱۵

۱۵

۴۵

۹

خراسان

۱۸

۱۵

۱۰

۴۳

۱۰

جنوبشرق

۱۷

۱۵

۹

۴۱

۱۱

کرمان

۱۵

۱۵

۱۲

۴۲

۱۲

اصفهان

۲۰

۲۰

۳۲

۷۲

۱۳

شمالشرق

۳۰

۱۵

۲۰

۶۵

۱۴

آذربایجان

۵

۱۵

۹

۲۹

۱۵

زاگرس

۵

۲۵

۰

۳۰

۱۶

لرستان

۲۵

۱۸

۱۰

۵۳

۱۷

شمالغرب

۱۰

۱۵

۱۰

۳۵

۱۸

شمال

۱۵

۱۵

۲۰

۵۰

جمع

۳۸۵

۳۵۲

۲۵۸

۹۹۵

 


تذکر مهم – محل فعالیت شغل لکوموتیورانی، دپوهای موجود در مناطق  و برای مشاغل سوزنبانی و متصدی ترافیک ایستگاههای طول خطوط منطقه مورد نظر می باشد.

۷- شرایط داوطلبان آزمون

۱-۷- شرایط عمومی داوطلب
۱-۱-۷- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-۱-۷- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مندرج در قانون اساسی
۳-۱-۷- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی(غیر پزشکی) برای مردان
۴-۱-۷- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر و مواردی که به موجب آرای مراجع قانونی باعث منع استخدام می شود
۵-۱-۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و عدم برخورداری از معلولیت جسمی و ناتوانی حرکتی
۶-۱-۷- عدم اعتیاد و یا سوء مصرف دخانیات، مواد مخدر و محرک
۷-۱-۷- سلامت چشم و دید مناسب (حداقل میزان بینایی ۱۰/۸ ) و عدم کور رنگی
۸-۱-۷- برخورداری از میزان شنوایی مناسب
۹-۱-۷- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاههای دولتی باشند

۲-۷- شرایط اختصاصی داوطلب
۱-۲-۷- داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از دانشگاههای معتبر داخلی در یکی از رشته های گروه فنی و مهندسی یا ۳ گرایش علوم پایه شامل ریاضی، فیزیک، آمار برای تصدی شغل لکوموتیورانی و متصدی ترافیک
۲-۲-۷- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای تصدی شغل سوزنبانی
۳-۲-۷- داشتن حداقل سن۲۰ سال و حداکثر ۲۸ سال
۴-۲-۷- داشتن حداقل قد ۱۶۰سانتی متر و حداکثر قد ۱۸۰ سانتی متر
۵-۲-۷- برخورداری از تناسب قد و وزن
توضیح۸: سن داوطلب تا آخرین روز مهلت ثبت نام ملاک تعیین حداکثر سن خواهد بود.

۸- مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام اینترنتی

۱-۸- فایل اسکن شده عکس متقاضی با استفاده از تصویر ۴*۳ جدید با زمینه سفید و فرمت JPG و حداکثر حجم ۷۰کیلو بایت بطوریکه اندازه عکس اسکن شده حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل باشد.
۲-۸- اطلاعات مربوط به سایر مدارک و مشخصات فردی از جمله مدرک تحصیلی، آدرس پستی، آدرس الکترونیکی، شماره های ثابت و همراه

۹- مراحل ثبت نام اینترنتی

۱-۹- متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون کتبی می بایست از بامداد روز سه شنبه مورخ  ۲۵ / ۰۶ / ۹۳  تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۳۱ / ۰۶ / ۹۳ پس از مراجعه به وبگاه ویژه این آزمون به نشانی www.railazmoon.com  نسبت به واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام و ثبت نام نمایند.
۲-۹- داوطلبان برای انجام ثبت نام باید تقاضانامه اینترنتی موجود در وبگاه آزمون را با دقت تکمیل نمایند.
۳-۹- اطلاعات داوطلبانی که در موعد مقرر در بند ۹-۱ ثبت نام نمایند برای انجام ویرایش های احتمالی از بامداد روز شنبه ۲۹ / ۰۶ / ۹۳ تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۰۲ / ۰۷ / ۹۳ قابل مشاهده و ویرایش است. لذا داوطلبان می توانند به وبگاه آزمون مراجعه و اطلاعات خود را کنترل و ویرایش نمایند.
توضیح ۱۰: مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و متقاضیان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.
توضیح ۱۱: ثبت نام زمانی تکمیل می گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره پیگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود. (متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل جذب نزد خود نگهداری نمایند)
توضیح ۱۲: ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق وبگاه و بصورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی‌باشد. به تقاضاهای حضوری و یا مدارک ارسالی از طریق پست ترتیب اثر داده نخواهد شد و تعهدی نیز ایجاد نخواهد کرد.
توضیح ۱۳: به ثبت‌نام‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی شود.
توضیح۱۴: داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولی وی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۱۰- نحوه دریافت کارت شرکت در جلسه و زمان برگزاری آزمون

۱-۱۰- کارت شرکت در آزمون از بامداد روز پنجشنبه مورخ ۰۳ / ۰۷ / ۹۳ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۰۷ / ۰۷ / ۹۳ برای مشاهده و پرینت بر روی وبگاه به نشانی: www.railazmoon.com قرار خواهد گرفت.
۲-۱۰- متقاضیان شرکت در آزمون می توانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، کد پیگیری و یا نام و نام¬خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند. داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت عکسدار شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان باید شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. مراقبین از ورود افراد فاقد کارت جلوگیری بعمل می آورند.
۳-۱۰- آن دسته از داوطلبانیکه موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون نمی‌شوند لازم است با همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار شخصاً به باجه رفع نقص حوزه ذیربط، براساس جدول شماره (۴) مراجعه نمایند.
۴-۱۰- آزمون راس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۱ / ۰۷/ ۹۳ بصورت همزمان در ۱۸ شهر کشور به شرح جدول شماره (۴) برگزار خواهد شد.
۵-۱۰- ساعت شروع، مدت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
۶-۱۰- داوطلبان بایستی علاوه بر کارت شرکت در جلسه آزمون، کارت ملی خود را به منظور شناسایی هویت همراه داشته باشند.
۷-۱۰- درهای ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۸:۳۰ (هشت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۹:۰۰ (نه) صبح آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن دربهای ورودی به محوطه و یا سالنهای امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد
توضیح۱۵: لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات مندرج در تقاضانامه ارسالی نمی‌باشد و اصل مدارک داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی قبل از انجام آزمون های شفاهی و عملی مرحله دوم بایستی به مراکز تعیین شده برای مصاحبه ارایه گردند. بدیهی است صحت و سقم مدارک توسط کارشناسان بررسی و در صورت مغایرت با موارد مندرج در وبگاه، قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی خواهد گردید.

 

۱۱- نحوه رفع نقص کارت شرکت در جلسه آزمون

درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:
۱-۱۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای آن یا اشکالاتی در عکس داوطلب یا سایر بخش های کارت مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از روز سه شنبه مورخ ۰۸ / ۰۷ / ۹۳ الی روز پنجشنبه مورخ ۱۰ / ۰۷ / ۹۳ صبح‌ها از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهرها از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به نماینده مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.

۱۲- توصیه‌های‌ مهم‌:


۱-۱۲- داوطلبان ﻗﺒﻞ از وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﺎد و شرایط مندرج در این آگهی اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ است ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۲-۱۲- توصیه‌ می‌شود داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.
۳-۱۲- از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن کتبی ﺑـﺮای ﺷـﺮﻛﺖ در مرحله دوم (آزمون های شفاهی و عملی) دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ‌آﻳﺪ، ﻟﺬا ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳـﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن دﻗـﺖ ﻻزم را در ﺧـﺼﻮص درج ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎی ﺿـﺮوری ﺗﻤـﺎس (در ﻓـﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ) و آدرس ایمیل و پستی ﻣﺒﺬول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۴-۱۲- هرگونه‌ تغییری‌ در فرایند جذب از طریق‌ وبگاه آزمون و در صورت لزوم ‌از طریق روزنامه، پیامک و سایر رسانه‌های عمومی ‌اعلام ‌خواهد شد.
۵-۱۲- داوطلبان می‌توانند سوالات و موارد ابهام خود را از طریق تماس با شماره تلفن‌های ……. و یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) مطرح نمایند تا پاسخ مناسب را از دبیرخانه آزمون دریافت نمایند.
۶-۱۲- در صورت عدم انتخاب محل آزمون امکان صدور کارت ورود به جلسه آزمون مقدور نبوده و هرگونه مسئولیت ناشی از آن بعهده داوطلب خواهد بود.
۷-۱۲- مجوز ورود به جلسه آزمون صرفا بر اساس محل انتخاب شده توسط داوطلب صادر می گردد و در صورت مراجعه متقاضی به حوزه های دیگر امکان صدور مجوز به هیچ وجه عملی نمی باشد.
۸-۱۲- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ این آﮔﻬﻲ و ﻳﺎ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت غیر واقعی و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪارک آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨـﺪرج در آﮔﻬـﻲ ﺣﺎﺿﺮ و ﻳﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﺑﻌﺪی (ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ارزیابی عملکرد و روان سنجی، ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و دوره های کارورزی و آﻣﻮزش تخصصی) ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﻮد، داوﻃﻠﺒﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ آﮔﻬﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اداﻣﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ جذب وی ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
۹-۱۲- نظر به اینکه داوطلبان بومی هریک از استانها و یا شهرستانهای مورد نظر از امتیاز بومی بودن بهره مند خواهند شد، لذا تعیین استان و شهرستان محل تولد و محل اخذ دیپلم الزامی است.
۱۰-۱۲- مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام و یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی باشد مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
۱۱-۱۲- توصیه اکید می گردد داوطلبان چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشند.
۱۲-۱۲- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف و ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین حساب (بجز ماشین حسابهای مندرج در جدول شماره ۳)، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هریک از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و از ادامه حضور وی در جلسه آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.
۱۳-۱۲- به همراه داشتن ماشین حسابهای مجاز منحصراً با یکی از مارکهای ذیل برای حضور در جلسه آزمون بلامانع است.

جدول (۳)

Citizen SR 275 -۱۰

W-BK SHARP 509

۴۶۰۰PARS

۳۶۰۰CASIO

Citizen SR 270X -۱۱

Citizen SR 270 II

۵۳۱EL SHARP

۸۲CASIO FX

IICitizen SR 135 T

BKWSHARP 506

۶۱۸FCATIGA

 

 

 

توضیح۱۶: چنانچه داوطلبی غیر از ماشین حساب‌های فوق‌الذکر، ماشین‌حساب نوع دیگر به همراه داشته باشد به عنوان متخلف تلقی و از ادامه حضور وی در جلسه آزمون و شرکت در آزمون های بعدی جلوگیری می گردد.

۱۳- مدارک مورد نیاز در جلسه مصاحبه

برای کلیه پذیرفته شدگان آزمون کتبی براساس دو برابر ظرفیت پذیرش از بین افراد با نمره و اولویت بالاتر جهت حضور در مصاحبه‌های فنی/ تخصصی و روان سنجی دعوتنامه ارسال خواهد شد. داوطلب موظف است اصل و تصویر مدارک مورد نیاز خود را به شرح ذیل همراه داشته باشد در غیر این صورت داوطلب حق شرکت درجلسه مصاحبه را نخواهد داشت.
۱-۱۳- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته ، گرایش تحصیلی،معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد
۲-۱۳- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
۳-۱۳- اصل و تصویر کارت پایان (دو طرف) خدمت نظام و یا معافیت دائم کامپیوتری
۴-۱۳- دو قطعه عکس ۴ × ۳ جدید با ذکر نام ونام خانوادگی در پشت آن
۵-۱۳- اصل و تصویر مدرک تحصیلی ( دیپلم و فوق دیپلم برای متقاضیان لکوموتیورانی و دیپلم برای متقاضیان مشاغل متصدی ترافیک و سوزنبانی)

جدول ۴- نام و آدرس محل های برگزاری آزمون کتبی (مرحله اول) و باجه های رفع نقص کارت شرکت در آزمون

 نام استان

نام شهر

شهرستانهای تحت پوشش

محل برگزاری آزمون

تهران

 تهران

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

 خیابان استاد نجات‌اللهی، نرسیده به خیابان کریم خان زند، چهارراه سپند.

قم

 قم

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

میدان جهاد، میدان امامزاده سیدعلی، خیابان ۶۰ متری‌ شهدای ‏پست.

جنوب

 اهواز

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

شهرک پردیس، انتهایبلوار پردیس

هرمزگان

 بندرعباس

کلیه شهرستانهای واقع در منطقه 

 بندرعباس، بلوار امام خمینی، ص.پ: ۴۴۵۸ – ۷۹۱۴۵

فارس

 شیراز

کلیه شهرستانهای واقع در منطقه 

خیابانقصردشت، رحمت‌آباد، ساختمان شماره یک، حوزه مدیریت،
ک.پ: ۹۴۴-۷۱۳۶۵

یزد

 یزد

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

 بلوار شهرکهای صنعتی داخل خزرآباد جنب ترمینال مسافربری ص.پ. ۱۵۴۵-۸۹۱۶۵

مرکزی

 اراک

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

 کمربندی شمالی، حدفاصل کوی الهیه و برق باختر،ص‌.پ: ۱۱۳۶-۳۸۱۳۵

شرق

 طبس

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

طبس – میدانمعلم -ابتدایبلوارشهیدرجایی -صندوقپستی ۳۵۵-۹۷۹۱۶۳۵۸۳۷

خراسان

 مشهد

کلیه شهرستانهای واقع در منطقه 

بلوار وکیل‌آباد، سه‌راه تربیت، خیابان شهید ستاری، اول پل قاسم‌آباد، ص.پ: ۴۳۳

جنوبشرق

 زاهدان

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

خیابان دانشگاه، بعد از میدان دکتر حسابی.

کرمان

 کرمان

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

بلوار کمربندی، روبروی دانشکده علوم شهیدباهنر، جنب تصفیه خانه آب، بزرگراهامام (ره)، جنب مجتمع علوم دانشگاه شهید باهنر.ص.پ: ۵۵۹-۷۶۱۷۵

اصفهان

 اصفهان

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

خیابان ‌اشرفی‌ اصفهانی، خیابان ‌کهندژ، بالاتر از سه‌راه رهنان

شمالشرق

 شاهرود

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

خیابان دانشگاه – جنب دانشکده علوم قرآنی

آذربایجان

 تبریز

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

 خیابان مشروطه، سه راه شهید بهشتی، ک‌.پ: ۵۱۶۴۷

زاگرس

 اندیمشک

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

خیابان شهید فرچیان ( فرمانداری قدیم )

لرستان

 درود

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

جنب پل عزت آباد ص.پ. ۳۱۴ 

شمالغرب

 زنجان

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

فلکه دارالقرآن، خیابان امامت، جنب درمانگاه روزبه.

شمال

 ساری

 کلیه شهرستانهای واقع در منطقه

خیابان ۱۵ خرداد، خیابان دانشگاه.

 

 

جدول ۵- تاریخهای مهم

 

 

رویداد

زمان

توضیحات

از

تا

اطلاع رسانی

۱۶ / ۰۶ / ۹۳

۲۸ / ۰۶ / ۹۳

 

ثبت نام اینترنتی

۲۵ / ۰۶ / ۹۳

۳۱ / ۰۶ / ۹۳

 

ویرایش اطلاعات

۲۹ / ۰۶ / ۹۳

۰۲ / ۰۷ / ۹۳

 

صدور کارت شرکت در جلسه آزمون کتبی

۰۳ / ۰۷ / ۹۳

۰۷ / ۰۷ / ۹۳

 

رفع نقص کارت شرکت در جلسه آزمون کتبی

۰۸ / ۰۷ / ۹۳

۱۰ / ۰۷ / ۹۳

 

برگزاری آزمون کتبی

۱۱ / ۰۷ / ۹۳

در یک نوبت (صبح)

اعلام نتایج نهایی آزمون کتبی

و پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت

۲۱ / ۰۷ / ۹۳

 

دعوت به مصاحبه

متعاقبا اعلام خواهد گردید

 

 

۱۴- چند تذکر مهم

۱-۱۴- افرادی که قبلا دوره های آموزشی لکوموتیورانی یا متصدی ترافیک و سوزنبانی مورد تایید راه آهن را گذرانده اند لازم است در کلیه آزمون ها شرکت نمایند. این افراد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمون های مرحله اول و دوم، صرفا آموزش های تکمیلی را در مرحله سوم طی خواهند نمود و سپس بکار گرفته خواهند شد.
۲-۱۴- فرزندان شاغلین و بازنشستگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران و افراد خانواده های معظم شهدا، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان در صورت دارا بودن شرایط کامل مندرج در این آگهی و کسب حد نصاب قبولی در آزمون های مرحله اول و دوم  و در شرایط مشابه ۵ امتیاز لحاظ می گردد .
۳-۱۴- داشتن مدارک بالاتر از آنچه که در بند ۷-۲ این آگهی قید شده است بلامانع است ولی حقوق و مزایای متقاضی در صورت پذیرش نهایی و جذب بر پایه مدارک اشاره شده در بند مذکور محاسبه و پرداخت خواهد شد و مدرک ارایه شده برای شرکت های پیمانکار تعهدی ایجاد نخواهد کرد.
۴-۱۴- بخشی از سوالات فنی در آزمون کتبی ویژه لکوموتیورانان و متصدیان ترافیک تحت عنوان “آشنایی عمومی با راه آهن” از کتابی که تحت همین عنوان در وبگاه آزمون بارگذاری شده طراحی می گردد. لذا داوطلبان می توانند نسبت به دانلود آن از طریق وبگاه اقدام نمایند.

 

۱۵- مواردی در ارتباط با مشاغل لکوموتیورانی، متصدی ترافیک و سوزنبانی

شیفتهای کاری مشاغل در تمام روزهای هفته حتی ایام تعطیل برقرار می باشد.
شیفتهای کاری مشاغل در تمام شرایط آب و هوایی و در تمام ساعات شبانه روز برقرار می باشد
داوطلبان باید از بدنی سالم برخوردار باشند.
داوطلبان باید قابلیت کنترل کامل بدن خود را داشته بتواند در مقابل محرکها عکس العمل بموقع نشان دهند.
لکوموتیورانان باید قادر به حفظ تمرکز خود برای مدت طولانی را داشته باشند.

درباره‌ی noandishaan

Check Also

استخدام ۱۶ردیف شغلی شرکت مهندسی پزشکی نوین در استان های تهران و اصفهان

شرکت مهندسی پزشکی نوین جهت تکمیل بخشی از سرمایه انسانی مورد نظر خود در استان …

یک نظر

  1. سلام اقا خسته نباشید این اگهی اسخدام که مربوط به راه آهنه هر سال هست؟ منظورم اینه که هر سال این آگهی رو میزنه؟چون من ترم آخر کارشناسی ام و فعلا نمی تونم ثبت نام بکنم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *